Dvě výzvy zaměřené na rozvoj cestovního ruchu skončily

dsc-0237---kopie[1]_1.jpg Předkladatelé projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji měli do 29. ledna příležitost požádat o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

S pátečním polednem skončilo 14. kolo výzvy, vyhlášené od 26. října loňského roku pro dvě následující oblasti podpory: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu (3.1) a také Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního  ruchu (3.2). V rámci první z uvedených oblastí podpory se zaregistroval na Úřadě Regionální rady 231 projekt. "Předkladatelé požádali o evropskou dotaci přesahující 5 miliard korun, což více než trojnásobně převyšuje vyčleněnou alokaci 1,6 miliardy korun,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. V rámci druhé z uvedených oblastí podpory požádali předkladatelé osmatřiceti projektů o 160,6 milionů korun z unijních fondů. „Alokace na tuto oblast tentokrát představuje částku 125 milionů korun, takže ani tentokrát pravděpodobně neuspokojíme všechny žadatele o dotaci,“ pokračoval Zdeněk Semorád. Ve stejném termínu skončilo také 15. kolo výzvy, vyhlášené 9. listopadu předešlého roku. „Tentokrát šlo o řízenou výzvu v rámci oblasti podpory 3.1 a Pardubického kraje. To znamená, že předložené projekty musely prokazatelně navazovat na projekt Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli předložený do Integrovaného operačního programu, a to tematicky, časově i místně,“ vysvětlil Semorád. „Obdrželi jsme tři projekty, požadující evropskou dotaci, která přesahuje 131 milion korun. Na výzvu ale bylo ve strukturálních fondech Evropské unie vyčleněno pouze 74 milionů korun,“ řekl Jiří Rozinek, vedoucí pardubického Územního odboru realizace programu z Úřadu Regionální rady. Všechny zaregistrované projekty z daných kol výzev čeká nyní hodnocení a jejich seznam ze 14. kola výzvy - oblast 3.1  a 3.2  i 15. kola bude dnes, tedy v pondělí 1. února, zveřejněn na webu Regionální rady.