Ekologizaci dopravy dominují páteřní cyklostezky

Evropské noviny | 24.2.2012

Lepší dopravní dostupnost, nižší zátěž životního prostředí a vůbec celková ekologizace dopravy. To je jeden z cílů dotační podpory, která prostřednictvím ROP Severovýchod přichází do Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje. Význam regionálního operačního programu v tomto případě roste. Jde totiž o jeden z mála relativně široce dostupných operačních programů, které se ekologizaci dopravy věnují.
Zatímco například OP Životní prostředí, který je přímo určen na ekologické projekty, nemá oblast podpory zaměřenou přímo na ekologizaci dopravy, v ROP Severovýchod najdeme oblast podpory 1.2. Ta si klade za cíl zlepšit dopravní obslužnost území všech tří krajů, které pod tento operační program spadají. Že je na tuto oblast v rámci ROP SV kladen důraz, potvrdil i zástupce ředitele Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Zdeněk Vašák. Podle něj je hlavním cílem zajištění kvalitního standardu dopravní obslužnosti vzájemnou interakcí různých druhů dopravy, které jsou ale zároveň šetrné k životnímu prostředí. „Jsou zde podporovány i aktivity týkající se eliminace vlivu dopravy v intravilánech měst a obcí v souladu s programem zlepšení kvality ovzduší,“ uvedl Vašák. Na ekologizaci dopravy už šlo od roku 2007 téměř dvě a půl miliardy korun. Asi nejčastějšími projekty podpořenými v rámci oblasti 1.2 jsou nákupy ekologických nízkopodlažních autobusů nebo modernizace autobusů stávajících. Tyto projekty realizují jak soukromé dopravní společnosti, tak města a kraje. Od loňského roku mohou jezdit v pěti nových autobusech v Královéhradeckém kraji. Předtím došlo k podobným nákupům v Chrudimi a modernizována byla i MHD v Pardubicích. CYKLOSTEZEK RYCHLE PŘIBÝVÁ Pokud lze o něčem mluvit jako o nejopravdovější ekologizaci dopravy, je to výstavba cyklistických tras. Cyklostezek je ve všech třech krajích v ROP SV přes 310 kilometrů. Nejméně jich je v Libereckém kraji. Zapracovat na tomto stavu se snaží například cyklostezkou s názvem Greenway Jizera. Stavba její první části za 41 milion korun je právě realizována. „Trasa propojí místní komunikace a umožní obyvatelům Líšného, Malé Skály, Rakous a Dolánek bezpečnou cestu i do práce či školy mimo silnice. Úsek by měl být hotov na podzim 2013,“ uvedl před časem koordinátor projektu Jiří Lukeš ze Sdružení Český ráj. Celkem by měla mít trasa až 190 kilometrů. Letos se ale pracuje na celé řadě významných cyklostezek. Do konce srpna letošního roku by měl být postaven úsek mezi Hradcem Králové a Kuksem. Trasa za 102 miliony se stane součástí tzv. Labské stezky, která má vést od pramene Labe až k Severnímu moři. „K tomuto tématu do jisté míry okrajově přispívá i oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu, kde je podpořen rozvoj cykloturismu,“ upřesnil strukturu podpory ROP SV Zdeněk Vašák.
DALŚÍ ŠANCE OD KONCE BŘEZNA Ekologizace v dopravě je samozřejmě tématem daleko širším. Okrajově sem mohou patřit i projekty výsadby zeleně kolem dopravní infrastruktury nebo například protihlukové stěny. Právě tyto projekty mohou být podpořeny i jinými fondy než tím, do kterého spadá ROP SV. Známou stavbou, kterou sem lze zařadit, je protihluková stěna v Hradci Králové. Unikátní stavba za 220 milionů byla dotována z fondu Infrastruktura a stala se dokonce stavbou roku.
Navzdory tomu, že původní finance poskytnuté na projekty ROP Severovýchod už jsou prakticky vyčerpány, možnost dotační podpory stále existuje. Evropská komise totiž navýšila prostředky určené pro Českou republiku. V případě ROP SV půjdou peníze na silnice, školství a také na projekty, které souvisí s ekologizací dopravy. „Po dohodě s Evropskou komisí jsme výzvu zaměřili na vybrané aktivity,“ potvrdil ředitel Úřadu RR Severovýchod Zdeněk Semorád. Od konce března by tak měla být vyhlášena výzva zaměřená na zlepšování dopravní dostupnosti regionu. A to znamená nové projekty výstavby tratí pro trolejbusy a tramvaje nebo rekonstrukce přestupních terminálů a s tím související infrastruktury.