Evaluace

Ve vazbě na Evaluační plán Národního strategického referenčního rámce pro období 2007-2013 sestavuje Evaluační pracoviště ROP SV Evaluační plán ROP SV 2007-2013, každoročně jej aktualizuje a konkretizuje ročními Evaluačními plány. Evaluační plány zahrnují veškeré plánované evaluační aktivity. Výsledky již realizovaných hodnocení naleznete v sekci Evaluační projekty.

Evaluační plány ROP SV 

Evaluační projekty