Evaluační projekty realizované v roce 2008

Výzkum povědomí cílových skupin v regionu soudržnosti Severovýchod o ROP Severovýchod a analýza absorpční kapacity regionu soudržnosti Severovýchod

Zpracovatel: Insight, s.r.o.

Období realizace projektu: březen – červenec 2008

Celková cena projektu: 736 500,- bez DPH.

Cíl projektu:

  • analýza regionu soudržnosti Severovýchod z hlediska připravenosti regionu efektivně čerpat pomoc z EU především prostřednictvím ROP Severovýchod.

Dokumenty: 

Manažerské shrnutí

Závěrečná evaluační zpráva