Evaluační projekty realizované v roce 2007

Hodnocení indikátorové soustavy ROP  Severovýchod

Zpracovatel: Ernst & Young & Advisory, s.r.o.

Období realizace projektu: říjen – listopad 2007

Celková cena projektu: 195 000,- bez DPH.

Cíl projektu:

  • celkové zhodnocení indikátorové soustavy ROP SV, 
  •  posouzení adekvátnosti nastavených cílových hodnot jednotlivých indikátorů vzhledem k finančním alokacím a očekávanému vývoji.

Dokumenty:

Manažerské shrnutí

Závěrečná evaluační zpráva