Evropa může do roku 2020 vyčerpat 960 miliard EUR, Česko 20,5 miliard EUR

EU.jpg Rozpočet a pravidla čerpání dotací z Evropské unie pro nové programové období 2014 až 2020 schválili 19. listopadu poslanci Evropského parlamentu. Na sedm let je vyčleněno 960 miliard EUR, pro Českou republiku se počítá s 20,5 miliardami EUR.

Unijní rozpočet na dalších sedm let je o 35 miliard EUR nižší než v letech 2007 až 2013. Schválen byl po více než ročním vyjednávání evropských institucí. „ Česká republika bude i nadále z unijního rozpočtu více čerpat, než do něj odvádět. Může získat až 20,5 miliard EUR. Podle stávajícího kurzu je to 559 miliard korun, tedy o 169 miliard méně než ve stávajícím období, které letos končí,“ řekl Zdeněk Vašák, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod.

 

Evropský parlament také 20. listopadu schválil legislativní podmínky čerpání dotací z evropských fondů. Podle nich budou investice spolufinancované z Unie od roku 2014 zaměřeny na menší počet prioritních oblastí než dosud. Prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj tak například podpoří inovace a výzkum, digitální agendu, malé a střední podniky a nízkouhlíkovou ekonomiku (jde o snížení vypouštěných emisí skleníkových plynů).

 

Podle všeho se v dalším období čerpání dotací zjednoduší. „To se týká zejména agendy spojené s projektem včetně administrace projektů na konkrétních úřadech a ministerstvech,“ dodal ředitel Vašák.

 

 

Více si o přípravě nového programovacího období přečtěte v sekci EU 2014+.