Evropská komise schválila Česku Dohodu o partnerství

__R_EU.jpg Mezi Českou republikou a Evropskou komisí skončilo několikaleté vyjednávání o podobě tzv. Dohody o partnerství, strategického dokumentu, podle kterého budou v příštích sedmi letech v zemi rozdělovány prostředky z evropských fondů. Oficiálně bude dokument schválen ještě tento měsíc a první výzvy poběží od začátku příštího roku.

Tříletý maratón, který předcházel schválení Dohody o partnerství, je u konce. „Dnes (11. srpna) úředníci Evropské komise přijali v podobě, kterou navrhla česká strana, finální verzi dokumentu,“ informovala novináře mluvčí rezortu pro místní rozvoj Radka Burketová. 

Dohoda o partnerství představuje důležitý strategický dokument, podle kterého poběží čerpání evropských prostředků v sedmiletém období 2014-2020. Dohodu s Evropskou komisí vyjednává každý členský stát.Jak již bylo řečeno, Česká republika na dokumentu pracuje od roku 2011. Na jeho přípravě se podílela řada partnerů – rezorty, zástupci krajů, měst a obcí, sociální a hospodářští partneři, nezisková sféra aj.  

Vláda schválila dokument letos na jaře a poté probíhaly formální jednání o její podobě s Evropskou komisí. Během nich se čeští úřednici museli vypořádat s některými připomínkami ze strany Komise, v první řadě se stále neúčinným zákonem o státní službě či s nesprávnou implementací zákona o posuzování vlivu staveb na životní prostředí (tzv. EIA).

Nyní byl finální text Dohody zanesen do informačního systému v Bruselu a Česká republika tím vstoupila do formálního schvalovacího procesu.

Současně s tím probíhá příprava operačních programů, kterých bude ve srovnání s předchozím obdobím 2007-2013 výrazně méně. Jejich prostřednictvím přiteče do České republiky 600 miliard korun, které se zaměří například na infrastruktura, výzkum a vývoj, životní prostředí či na podporu energetické účinnosti.

První výzvy pro čerpání finančních prostředků z fondů EU očekáváme na začátku příštího roku,“ řekl novinářům 1. náměstek pro místní rozvoj Daniel Braun. 

Ke konci minulého týdne Evropská komise schválila Dohody o partnerství již se 13 členskými státy.

Více informací najdete zde.

Zdroj: Euractiv.cz