Evropské dotace čekají na letiště

terminál Pce_2.JPG Rozvoj leteckého provozu na veřejných mezinárodních letištích v regionu soudržnosti Severovýchod sleduje 23. kolo výzvy, vyhlášené v úterý 8. června.

„Je to poprvé v historii Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, kdy otevíráme výzvu zaměřenou na rozvoj letišť,“ říká Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady, a dodává: „I když je v severovýchodních Čechách letišť několik, statut veřejného mezinárodního má jen to pardubické. Proto je také jediným oprávněným žadatelem.“ Projekty, na něž je ve strukturálních fondech Evropské unie vyčleněno až 215 milionů korun, je možné předkládat na Územní odbor realizace programu v Pardubicích do 31. srpna letošního roku. Více informací včetně podrobného popisu výzvy naleznete na webových stránkách Regionální rady.