Evropské dotace plynou na severovýchod Čech

SV___echy.jpg Hradec Králové - Možnost získat podporu z evropských fondů a uvést tak v život řadu projektů a investičních záměrů v regionu soudržnosti Severovýchod se tvůrcům projektů podstatně rozšířila na sklonku roku 2007. Tehdy byl schválen Regionální operační program Severovýchod, který na sebe navázal rozsáhlé výzvy k podávání projektů.

Čerpat dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, potažmo z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, mohou kraje, obce, svazky obcí, profesní a zájmová sdružení, nestátní a neziskové organizace, podnikatelé a další subjekty z Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje, které předloží v rámci vyhlášených výzev svou žádost o dotaci. Program sleduje projekty rozvíjející města a obce, také cestovní ruch, podnikatelské prostředí a silniční infrastrukturu v regionu. „Dojít od vize ke konečné fázi realizace projektu s billboardem a pamětní tabulkou připomínající evropské spolufinancování není jednoduché. Ne všichni žadatelé se proto setkají s úspěchem. Dobré myšlenky vtělené do kvalitně zpracovaného projektu, za jehož důslednou administrativou i realizací stojí starostové obcí, zástupci strategických odborů měst či krajů i projektoví manažeři, však obvykle najdou cestu ke svému uskutečnění,“ říká ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. „Už dnes mnohé výsledky známe,“ pokračuje Semorád. A znají je zejména obyvatelé i návštěvníci tří zmiňovaných krajů tvořících region soudržnosti, tak zvaný NUTS II Severovýchod. Vždyť právě pro ně se rekonstruují silnice, staví nové křižovatky a mosty, dětská hřiště a sportovní centra, městské objekty a náměstí, také nemocnice, školy i rekreační zařízení procházejí revitalizací. Více než 656 milionů EUR je z Regionálního  operačního programu třeba vyčerpat do roku 2013. A že se nabízené prostředky mají využít beze zbytku, vyhlásil Výbor Regionální rady v loňském roce osm výzev, zaměřených snad na všechny oblasti označované v rámci programu jako prioritní. Ty přinesly 5 088 512 999 korun pro 205 projektů. „V jedné z posledních výzev, sledující rozvoj venkova, jsme zaznamenali více než pětinásobný převis podaných žádostí o podporu. Z toho plyne, že žadatele o dotace nemusíme hledat. Sami si uvědomují význam evropských prostředků,“ uzavírá Semorád.  Jejich žádosti bude Výbor Regionální rady schvalovat v červnu. Předešlý rok dal příležitost řadě projektů, které se dočkaly realizace. Mnohé na své uskutečnění teprve čekají. Také proto byl tolik sledován aktualizovaný plán letošních výzev, který Výbor Regionální rady schválil na svém březnovém zasedání. „Až do června mohou podávat své projekty podnikatelé, pro něž je v rozpočtu vyčleněno dvě stě padesát milionů korun. Největší letošní výzvu zaměřenou na projekty sledující rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit a také marketingové a koordinační aktivity v cestovním ruchu chceme vyhlásit počátkem října,“ hovoří o plánech Regionální rady její předseda a současně hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Vize nejbližší budoucnosti regionálního programu jsou tedy zmapovány. Zbývá jejich uskutečnění ve prospěch regionu na severovýchodě Čech, jeho návštěvníků, investorů a zejména obyvatel.