Evropské dotace pomohou zdravotně postiženým

horice_znak_CMYK_m_1_.jpg Hradec Králové/Hořice - Na handicapované osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je zaměřen hořický projekt „Město bez bariér“. Jeho realizace podpořená dotacemi z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod se rozběhne počátkem letošního června,“ říká Lubomír Franc, místopředseda Regionální rady.   

Téměř devadesátimilionovou evropskou dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dostalo město na odstranění technických, architektonických a informačních bariér. „Současný stav veřejných komunikací a prostor neumožňuje zcela volný pohyb handicapovaných lidí po městě. To je diskriminuje,“ říká místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a královéhradecký hejtman Lubomír Franc. Město v Podkrkonoší  tak bude do léta roku 2011, kdy se počítá s dokončením prací,  rekonstruovat čtyři hlavní trasy vedoucí kolem významných institucí a městských objektů. Vybudují se bezbariérové sjezdy, přechody a parkovací místa s vyhrazeným stáním i značením pro invalidy. V šesti budovách dojde k rekonstrukci sociálního zařízení, výtahů a dalších prostor, které pak umožní bezbariérový přístup. Změny se projeví i na veřejných prostranstvích a odpočinkových plochách, parkovými úpravami počínaje a rekonstrukcí veřejného osvětlení konče. Hořický záměr vyšel z jiného projektu zaměřeného na mapování bariér. Vytvořila se krajská databáze objektů občanské vybavenosti a přechodů pro chodce, které vyhovují i handicapovaným spoluobčanům. „Mapování probíhalo v pětatřiceti městech Královéhradeckého kraje, včetně Hořic. Shromážděná data se zaznamenala do digitálních map, zveřejněných například na webu Královéhradeckého kraje. Průzkum podporovaný evropskými prostředky tak ukázal na bariéry, jež musí zdravotně postižení občané dennodenně překonávat, a nabídl městům i obcím řešení,“ dodal Franc. Řešení tak město nalezlo v dalším projektu, který podpořil Výbor Regionální rady a poskytl tak nemalé prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, potažmo z evropského strukturálního fondu, zaměřeného na regionální rozvoj.