Evropské fondy a nové období přišly na přetřes i při jednání Rady Asociace krajů České republiky

hejtmani_asociace_kraj__.jpg Liberec – Tiskovou konferencí skončilo ve čtvrtek 30. října dvoudenní zasedání Rady Asociace krajů České republiky (AKČR), které se zúčastnili také Martin Půta, předseda Regionální rady Severovýchod, jenž plní funkci místopředsedy AKČR a Martin Netolický, místopředseda Regionální rady Severovýchod. Na programu jednání, které se konalo ve městě pod Ještědem, bylo kromě mnoha dalších témat i nové programové období pro čerpání financí z Evropské unie v letech 2014 – 2020. Regionální operační programy a ROP Severovýchod nevyjímaje nahradí nový Integrovaný regionální operační program (IROP).

Hejtmani na jednání AKČR přivítali také ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, s níž diskutovali zejména o nastavení systému čerpání fondu EU v období 2014 – 2020 a o přípravě nového zákona o zadávání veřejných zakázek. „Ministerstvo pro místní rozvoj tady musí být pro regionální rozvoj, to znamená pro naše regionální partnery - pro kraje, města a obce. Byla bych velice ráda, kdyby se nám podařilo do budoucího období, resp., které začalo v lednu 2014, eliminovat veškeré ztráty v rámci čerpání. I my jsme dnes jako ministerstvo pro místní rozvoj seznámili hejtmany s termíny vyhlašování výzev, které očekáváme od jednotlivých programů asi od března příštího roku,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.

IROP jako jeden z operačních programů nového období navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program. Jeho prioritou je vyvážený rozvoj území, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

S objemem prostředků ve výši 4,6 miliard EUR je druhým největším operačním programem v České republice. Ve srovnání s ROPy bude IROP podporovat například složky integrovaného záchranného systému, sociální podniky, zateplování budov nebo modernizaci a výstavbu mateřských škol bez ohledu na velikost obce. Naopak z velké části skončí dotace pro rozvoj cestovního ruchu či občanskou vybavenost.

Více z jednání Rady AKČR najdete zde. O IROP se dočtete více zde