Evropské miliony podpoří zdravotnická a školská zařízení

Hradec Králové - Pětadvacet projektů zaměřených na rozvoj zdravotnických a školských zařízení v severovýchodních Čechách předložili žadatelé o dotace z ROP Severovýchod ve výzvě, která skončila 31. ledna. Rozdělovat se bude 464 milionů korun rezervovaných v Evropském fondu pro regionální rozvoj. 

Dotace čeká na projekty spojené s výstavbou, rozšířením, modernizací a zaváděním nových technologií ve zdravotnických zařízeních, která nejsou součástí národní sítě podporované v rámci Integrovaného operačního programu. Uspět mohou i plánované rekonstrukce, modernizace či vybavení základních nebo speciálních, ale i středních a vyšších škol,  podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání.

Seznam všech zaregistrovaných projektů, čtyř z Pardubického kraje, sedmnácti z Libereckého kraje a čtyř z Královéhradeckého kraje, je ke stažení na webu Regionální rady NUTS II Severovýchod.

Projekty nyní projdou třemi fázemi hodnocení. „Nezávisle na sobě je posoudí a obodují administrátoři Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod, dva experti na technickou kvalitu projektu a šestičlenná expertní komise,“ vysvětlil ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. Bodovou hranici, z níž vzejdou úspěšné projekty, stanoví Výbor Regionální rady 22. června.