Evropské spolufinancování projektu na pardubickém letišti obnoveno

Hradec Králové – Po dvou měsících obnoví Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod spolufinancování projektu, který se díky dotaci z ROP Severovýchod realizuje na pardubickém letišti. Expert posoudil veřejnou zakázku na dodavatele stavby. Jeho resumé: cena je v místě a čase obvyklá. Spolufinancování tedy může pokračovat.

Tok evropských prostředků se pro EBU a.s. coby provozovatele civilní části letiště a příjemce dotace u projektu „Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch“ zastavil koncem loňského listopadu. Výběrové řízení na dodavatele stavby totiž vykazovalo některé shodné znaky s 36 případy, které kvůli pochybnému losování začala prověřovat Policie ČR. Úřad Regionální rady tedy požádal nezávislého experta, aby posoudil, zda není zakázka předražená. Podle experta, který předal 31. ledna na Úřad Regionální rady svou odbornou zprávu, byla vysoutěžená cena v místě a čase obvyklá. Spolufinancování projektu z ROP Severovýchod tedy může pokračovat. „Losování v užším řízení je vždy problematické, což dokazuje i šestatřicet veřejných zakázek šetřených policií. Proto bylo třeba prověřit i pardubickou zakázku a těší mě, že můžeme slíbené prostředky proplácet s čistým svědomím,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád a dodal: „Poté, co společnost EBA předloží Úřadu Regionální rady zbývající doklady, proplatíme z ROP Severovýchod více než 69 milionů korun, o které EBA žádá“.

I když losování zatím není postaveno mimo zákon, Výbor Regionální rady je 16. prosince na základě doporučení ministerstva financí v rámci ROP Severovýchod zakázal.