Spolufinancování projektu na pardubickém letišti obnoveno

Po dvou měsících obnoví Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod spolufinancování projektu, který se díky dotaci z ROP Severovýchod realizuje na pardubickém letišti. Expert posoudil veřejnou zakázku na dodavatele stavby. Jeho resumé: cena je v místě a čase obvyklá. Spolufinancování tedy může pokračovat.

Více čtěte v tiskové zprávě.