První Evropský dům v zemi vznikl v Královéhradeckém kraji. Slavnostního otevření se zúčastnila také ministryně Karla Šlechtová

Hradec Králové – Důležité informace o evropských fondech na jednom místě. Taková je myšlenka Evropského domu v Hradci Králové, který byl dnes 11. dubna za účasti ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové otevřen. Přestřižení pásky a symbolického otevření se zúčastnil také Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, Zdeněk Vašák, pověřený řízením Centra pro regionální rozvoj České republiky, Lenka Vašátková, ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod a Jiří Štěpán, předseda představenstva Centra evropského projektování.

Královéhradecký kraj se rozhodl vybudovat Evropský dům na základě podnětu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. To původně počítalo, že by Evropské domy vznikly ve všech regionech. Vzhledem k tomu, že ne všechny kraje se ale do projektu přihlásily, ministerstvo od tohoto celorepublikového záměru upustilo. Královéhradecký kraj však v této myšlence pokračoval a nyní tak přístavbu v areálu bývalého ústavu hluchoněmých obývají tři organizace zabývající se evropskými fondy.

„Původní myšlenkou bylo krajům zaplatit náklady spojené s vybudováním Evropského domu, avšak vzhledem k tomu, že se nakonec do tohoto záměru nezapojily všechny kraje, jsem nesmírně potěšená, že Královéhradecký kraj od něj neupustil a vybudoval Evropský dům na vlastní náklady. Stal se tak prvním otevřeným Evropským domem v republice,“ řekla na úvod ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Na jednom místě nyní sídlí Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které je mimo jiné zprostředkujícím subjektem Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), dále pak Centrum evropského projektování a v neposlední řadě také Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod.

„Reprezentujeme zde sice již skončené programové období 2007 – 2013, nicméně to neznamená, že by naše práce byla hotova. Čeká nás ještě řada činností spojených s ukončováním programu. Těší mě však, že se nám daří čerpat přidělenou alokaci a podle předběžných odhadů po proplacení posledních financí na účty příjemců se budeme blížit ke stu procentům vyčerpané alokace. S příjemci se budeme potkávat i nadále, a to v období takzvané udržitelnosti a vzhledem k tomu, že je velmi pravděpodobné, že ti samí příjemci budou žadateli v novém programovém období, je pro ně i pro nás vznik Evropského domu nesmírně přínosný,“ doplnila Lenka Vašátková, ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod.

Potenciální zájemci o dotace anebo přímo žadatelé tak mohou směřovat své kroky na jedno jediné místo. A to bez ohledu na to, zda už mají realizaci projektu v rámci ROP Severovýchod za sebou a čeká je jen jeho finální uzavření, anebo chtějí získat evropské peníze na nový projekt.

„Jsem rád, že se v kraji povedlo dovést myšlenku do zdárného konce. Podle mého názoru je to velmi užitečný projekt. Centrum pro regionální rozvoj České republiky historicky mělo a má v Hradci Králové svoji pobočku, avšak tyto prostory již nesplňovaly podmínky nutné pro nové programové období a implementaci Integrovaného regionálního operačního programu. Nyní máme nové zázemí a já mohu jen slíbit, že budeme myšlenku evropského domu posunovat dál a poskytovat kvalifikované služby,“ poznamenal Zdeněk Vašák, pověřený řízením Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Získání evropské dotace je mnohdy administrativně náročný krok, proto jsme chtěli vybudovat jedno místo, kde by mohlo žadateli pomoci hned více subjektů a žádost o dotaci tak usnadnit,“ doplnil hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

 

Fotogalerii ze slabnostního otevření si můžete prohlédnout také zde.