U šesti projektů dotovaných z ROP Severovýchod se přezkoumává cena vysoutěžená ve veřejných zakázkách

EU.jpg Regionální rada nechává u šesti projektů, které vykazují některé shodné znaky s šetřenými policejními případy, o nichž jsme informovali 10. listopadu, přezkoumat cenu vysoutěženou ve veřejných zakázkách.

Více informací o policejním šetření naleznete zde.

Tiskové prohlášení, které vysvětluje rozhodnutí Úřadu Regionální rady přezkoumat nezávislými experty cenu vysoutěženou ve veřejných zakázkách, zda je v místě a čase obvyklá, si můžete přečíst zde.