Formuláře potřebné při přípravě a realizaci projektů aktualizovány

DSC_0441.JPG Aktualizací platnou od 1. dubna letošního roku prošly formuláře používané žadateli i příjemci dotací z ROP Severovýchod.

Byla upravena tabulka č. 9a pro výpočet maximální výše dotace generující příjmy podle typu příjemce. V závislosti na tom, zda je příjemce veřejnoprávním, nebo soukromým subjektem, se nyní odlišně vyplňují záložky tabulky. „Důvodem tohoto rozlišení bylo stanovisko řídicího orgánu, jak zohlednit soukromé výdaje v rámci projektu,“ vysvětlil Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu z Úřadu Regionální rady. Tabulku č. 9a naleznete na www.rada-severovychod.cz ve formulářích na web.

V rámci aktualizace byl také přidán nový formulář Oznámení příjemce o změnách v dílčím projektu IPRM ve Smlouvě o poskytnutí dotace u dílčích projektů Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). Ten je určen pouze příjemcům, kteří realizují dílčí projekty v oblasti podpory 2.1 v rámci IPRM. „Součástí tohoto formuláře je souhlas manažera IPRM s oznamovanými změnami. Proto není nutné dokládat tento souhlas jako zvláštní přílohu,“ dodal Vašák.