Harmonogram příprav na období 2014+

V této sekci naleznete přehled důležitých událostí týkajících se přípravy nového programového období včetně přehledu nejdůležitějších dokumentů.  

Příprava nového programového období na úrovni EU

06/2010 – Schválení Strategie Evropa 2020

10/2010 – Zveřejnění dokumentu "Sdělení Evropské komise k revizi rozpočtu"

11/2010 – Zveřejnění dokumentu „Pátá zpráva EK o hospodářské, sociální a územní soudržnosti“ (též „Pátá Kohezní zpráva)

02/2011 – Ukončení veřejné konzultace k dokumentu „Pátá Kohezní zpráva“ v rámci Kohezního fóra v Bruselu

06/2011 – Zveřejnění návrhu víceletého finančního rámce pro nové programové období 2014–2020 ze strany Evropské komise

10/2011 – Zveřejnění prvního návrhu nových legislativních nařízení pro kohezní politiku pro období 2014 - 2020

2012–2013 – Vyjednávání operačních programů s Evropskou komisí a Dohody o partnerství s Evropskou komisí

07/2013 – Výbor Evropského parlamentu pro regionální rozvoj (REGI) schválil návrh legislativy ke kohezní politice po roce 2013

11 - 12/2013 - Schválení nových operačních programů Evropskou komisí

11/2013 – Unijní instituce schválily víceletý finanční rámec EU pro období 2014 – 2020

11/2013 – Evropský parlament schválil legislativu ke kohezní politice 2014 - 2020

01/2014 – Zahájení nového programového období 20142020

08/2014 - Schválení Dohody o partnerství Evropskou komisí

podzim 2014 - Schválení operačních programů Evropskou komisí

Příprava nového programového období  na úrovni České republiky

01/2011 – Projednání Rámcové pozice ČR k 5. Kohezní zprávě Vládou ČR

02/2011 – Účast na jednání Kohezního fóra v Bruselu

04/2011 – Schválení „Národního programu reforem“ Vládou ČR

1. polovina 2011 – Formulace „Národních rozvojových priorit ČR pro budoucí kohezní politiku po roce 2013“ a jejich projednání se všemi partnery

08/ 2011 – Projednání a schválení „Národních rozvojových priorit ČR pro budoucí kohezní politiku po roce 2013“ Vládou ČR

01/2012 – Schválení Rámcových pozic ČR k návrhům nových nařízení Evropské komise

08/2011–04/2012 – Rozpracování rozvojových priorit

11/2012 – Návrh nové struktury operačních programů pro programové období 2014 – 2020 Vládou ČR

12/2012 - 05/2013 - Příprava návrhu Dohody o partnerství - vyjednávání s Evropskou komisí

07/2012 - 12/2012 - Projednávání Společného strategického rámce v Radě EU

12/2012 - 05/2013 - Příprava návrhů operačních programů (ve vazbě na přípravu Dohody o partnerství)

06/2013 – Vláda vzala na vědomí návrh Dohody o partnerství

06/2013 - 12/2013 - Dopracování návrhů operačních programů a vyjednávání s Evropskou komisí, dopracování Dohody o partnerství - vyjednávání s Evropskou komisí

10/2013 – MMR obdrželo připomínky Evropské komise k návrhu Dohody

11/2013 - 12/2013 – Přijetí/schválení operačních programů a Dohody o partnerství s Evropskou komisí

01/2014 – Zahájení realizace operačních programů v programovém období 2014–2020

07/2014 – Schválení finanlí Dohody o partnerství vládou ČR a předložení Evropské komisi

počátek 2015 - Vyhlášení prvních výzev v jednotlivých operačních programech