Historický projekt v Moravské Třebové uspěl v soutěži Stavba roku Pardubického kraje

Nejlepší stavby v Pardubickém kraji, které vznikly během uplynulých dvou let, vyhlásila porota krajské soutěže 25. září. V kategorii „Veřejná prostranství“ uspěl projekt Moravské Třebové – Cesta od renesance k baroku, dotovaný 35,3 miliony korun z ROP Severovýchod.

Porota hodnotila 22 přihlášených staveb ve čtyřech kategoriích. „Někdy bylo těžké najít toho nejlepšího nebo porovnávat zcela rozdílné stavby. Proto jsme dvě kategorie ještě rozdělili – u občanské vybavenosti na novostavby a rekonstrukce a zvlášť jsme hodnotili také dopravní stavby a veřejná prostranství,“ konstatoval předseda poroty a člen Výboru Regionální rady Severovýchod Roman Línek.

Podle jeho slov porotce nejvíce zaujala rekonstrukce historické budovy Univerzity Pardubice na IT centrum, nové wellness centrum na Seči a zmiňovaný evropský projekt - Cesta od renesance k baroku v Moravské Třebové.

O co v projektu šlo? V areálu tamějšího zámku se rekonstruovaly památkově chráněné objekty, například hradby pod zámkem, tak zvané schody mrtvých vedoucí na Křížový vrch, lapidárium na Křížovém vrchu, třetí a čtvrtá kaple a areálu u Křížového vrchu, sousoší Kalvárie a jiné. Vznikla tak stezka s dvanácti zastaveními, která svým letopočtem vzniku historicky prolínají cestu od renesance k baroku.