Registrujte se na seminář PAAK - Řízení projektů, závěrečná monitorovací zpráva a udržitelnost projektů

logo_paakmal___1.jpg  V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Vás zveme na seminář s tématem Řízení projektů, závěrečná monitorovací zpráva a udržitelnost projektů .

Seminář je určen pro realizátory projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Cílem semináře je seznámit Vás se závěrečnou monitorovací zprávou projektu a povinnostmi, které Vás čekají v období udržitelnosti. Jakým způsobem jsou vykazovány a kontrolovány indikátory projektu, vytvořená pracovní místa? Jakým způsobem jsou sledovány příjmy a výdaje projektu? Tato a další témata budou procvičena v rámci praktických workshopů na konkrétních případech.

Pro praktický nácvik budou mít účastníci k dispozici konkrétní výstupy jednotlivých pilotních projektů, jako například závěrečnou monitorovací zprávu, zprávu o udržitelnosti projektu, výkazy projektů generující příjmy apod.

Termíny konání:

  • 30. 5. 2012 - Liberec
  • 31. 5. 2012 – Pardubice
  • 7. 6. 2012 – Hradec Králové

Registrujte se přímo na webových stránkách projektu PAAK, kde naleznete i pozvánky na jednotlivé semináře.

Jednotlivé semináře se budou konat, pokud bude v systému registrováno alespoň 12 zájemců o daný seminář.