Holetínští se mohou pochlubit novým kulturně – společenským centrem

Chrudimský deník | 15.7.2010

Projekt kulturně – společenského centra za více než deset milionů korun právě dospěl do finiše.
Ve čtvrtek 1. července se konala kolaudace a po doladění vybavení bude objekt připraven sloužit nejen obyvatelům obce Holetín, ale využívat ho budou moci i okolní vesnice. Cesta k cíli nebyla jednoduchá, jak už to bývá. Rozpočet obce by samozřejmě na takovou stavbu těžko stačil, a tak bylo třeba využít prostředků z dotačních programů. Žádost byla podána na Regionální operační program NUTS II Severovýchod už v roce 2008, ale uspět se podařilo až napodruhé v roce 2009 ve stejném programu. Obec tak mohla využít částku 9,4 mil. Kč. „Připravit projekt pro získání dotace bylo hodně náročné, hektické a zároveň vyžadující velmi přesné zpracování, kde záleželo na použitých slovíčkách,“ vzpomíná na začátek cesty hlavní projektant Ing. Jiří Svoboda. Následovala řada výběrových řízení nejen na hlavního dodavatele, kde zvítězila hlinecká firma Instav, a. s., ale i na veškeré vybavení a dokonce i na zpracování pamětní desky. Objevila se samozřejmě i řada úskalí administrativního rázu. Za tím, že byla budova zkolaudována bez závad, se skrývá obrovské množství dobře odvedené práce projektantské, stavební i kancelářské. „Velikou zásluhu na precizní práci má pan starosta Jan Břeň a také subdodavatelská firma Renos,“ zaznělo na kolaudačním řízení od vedoucí stavebního úřadu Hlinsko Ing. Kozáčkové. Všichni zúčastnění – tedy zástupci hygieny, Správy a údržby silnic a dalších orgánů s ní naprosto souhlasili a dodávali, že je škoda, že takovéto zázemí nemá každá vesnice. A na co se ve spojení s Kulturně–společenským centrem mohou občané těšit? Už teď mohou využívat nadúrovňový chodník, který byl součástí stavby a který řeší bezpečnost chodců v jednom z nejkritičtějších míst této frekventované silnice. K dispozici jsou i parkovací místa. Starosta Jan Břeň předesílá: „Někdy na konci prázdnin bychom rádi uspořádali slavnostní otevření spojené s možností prohlídky prostor a s kulturním programem.“ Dál už by měl objekt sloužit plánovaným účelům. Spolky zde získají zázemí pro svou činnost, pro děti a mládež je tady připravena klubovna a vybavení pro práci v kroužcích, bude zde prostor pro přednášky, výstavy, oslavy a také zde obec bude vítat své nové občánky. Holetínští mohou být spokojeni a určitě budou nový objekt aktivně využívat k obohacení venkovského života.