Hořice jsou městem bez bariér

Zvýšit kvalitu života hořických obyvatel, zejména pak zdravotně postižených a osob se sníženou schopností pohybu a orientace, to byl cíl města vytčený v projektu dotovaném z ROPu bezmála 90 miliony korun. Od 22. září, kdy byl projekt ukončen, jsou podkrkonošské Hořice městem bez bariér.

Sjezdy, přechody, chodníky a veřejná prostranství bez překážek, nové značení pro nevidomé, parkovací místa s vyhrazenými stáními pro invalidy, šest rekonstruovaných budov s bezbariérovými WC a výtahy a zejména čtyři rekonstruované trasy vedoucí kolem hlavních institucí ve městě, to jsou výsledky hořického projektu, jehož realizace trvala tři roky.