Hradec Králové: Do knihovny s velrybou na střeše čtenáři poprvé vkročí za 11 měsíců

parlamentnilisty.cz | 12.10.2011

Termín otevření nové knihovny města, která vzniká přestavbou někdejšího továrního areálu Vertex ve Wonkově ulici, už není tajemstvím. Do objektu přestavovaného podle návrhu architekta a herce Davida Vávry veřejnost poprvé nakoukne v polovině září příštího roku.

„Knihovna ve Vertexu se slavnostně otevře 12. září 2012 a chceme, aby hned ten den začala také fungovat. Dva dny před tím už tam budou dny otevřených dveří, takže se veřejnost bude moci přijít podívat a účastnit se komentovaných prohlídek objektu," přiblížila plán ředitelka Knihovny města Hradce Králové Lenka Václavíková Antošová. Tvrdí, že nové prostory nabídnou lepší zázemí pro personál, ale především výrazně lepší služby pro čtenáře. Kromě oddělení pro dospělé získá knihovna po šestnácti letech také dětské oddělení s hernou, chybět nebude ani zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké, studovna, přednáškový sál i kavárna. Přestěhování knihovny do nového objektu se kromě jiného projeví výrazným rozšířením knižního fondu a jeho soustředěním v jednom místě. Odpadne tak dovážení knih ze záložního skladu ve Starých Nechanicích, takže čtenáři nebudou muset na knihy čekat dlouho jako dnes, když si vybrali titul, který nebyl ve volném výběru. „Lhůta dodání bude v řádu minut a nikoliv dnů, jako teď," je přesvědčena ředitelka městské knihovny. Objekt bude navíc bezbariérový. V době stěhování do nového se však čtenáři budou muset smířit s uzavřením ústřední půjčovny v Tomkově ulici na starém městě včetně všech jejích součástí. Ta bude mimo provoz od 1. července až do zářijového otevření nové knihovny. V pololetí příštího roku v souvislosti s touto změnou definitivně skončí také tři pobočky knihovny - v Labské, na Pražském Předměstí a na Eliščině nábřeží u muzea, knihovna opustí také sokolovnu ve Starých Nechanicích, kde má umístěn záložní sklad. Bývalý tovární objekt Vertex, který se mění v knihovnu, přesněji v Centrum celoživotního vzdělávání, prochází přestavbou od zimy. Budova se bude moci po dokončení pochlubit hned několika atraktivitami. Schodišťová šachta navazující na sousední objekt tiskárny bude připomínat hřbet knihy a na střeše domu vznikne plastika velryby zhotovená z ocelového skeletu porostlého popínavými rostlinami. V určitých časových intervalech bude z hlavy velryby navíc stříkat gejzír vody.

Na přestavbu bývalého továrního areálu získalo město dotaci z Evropské unie. Smlouva o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod byla uzavřena na počátku října letošního roku. Celkové výdaje projektu dosáhnou téměř 197 milionu korun, z čehož způsobilé výdaje činí více než 160 milionů korun. Poskytnutá dotace činí 85 procent z celkových způsobilých výdajů projektu, tedy téměř 137 milionu korun. Zbytek, což je zhruba 60 milionů korun, bude hrazen z rozpočtu města.

Projekt Revitalizace objektu továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání je zařazen do Integrovaného

plánu rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města", aktivita 2.1.1. Revitalizace brownfields pro rozvoj občanské vybavenosti a služeb. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.