Hradec Králové: Do parku se vrátí lodičky, na břehu zavoní káva

parlamentnilisty.cz | 22.2.2012

Jezírko s čistou vodou a půjčovnou lodiček, nové stezky vhodné i pro jízdu na kolečkových bruslích, sadové úpravy, lavičky, dětská hřiště ale také občerstvení s posezením uvnitř i na terase s vyhlídkou na vodní hladinu. Tak budou vypadat Šimkovy sady po rekonstrukci, která začne v polovině letošního roku a skončí v příštím roce.

Sady protkané sítí cest a vodních ploch se mají po dokončení obnovy opět stát vyhledávanou rekreační zónou přímo navazující na centrum krajského města. Na jezírko se dokonce vrátí lodičky, které byly před několika desítkami let velkou atrakcí parku. “Projekt rekonstrukce byl navržen v souladu s původní koncepcí architekta Josefa Gočára z 30. let minulého století. Hlavním prvkem parku i nadále zůstanou vodní plochy, které jsou jeho součástí od počátku.

S tím souvisí i náročnost projektu, ve kterém bylo nelehkým úkolem zajištění kvality vody v rybnících. To se podařilo vyřešit pomocí podzemního přivaděče, který zajistí cirkulaci vody přímo z Labe,“ sdělil náměstek primátora pro rozvoj města Jindřich Vedlich. Kromě vyčištění jezírka, které budou moci zájemci v létě křižovat na lodičkách a v zimě ho využijí k bruslení, se počítá rovněž s výměnou mostů přes vodní plochu a opravou stezek. Velkou proměnou projde část parku u Buzulucké ulice, tedy poblíž rotundy. Ta bude i nadále sloužit jako skautská klubovna, ale její rekonstrukcí a přístavbou zde navíc vzniknou prostory pro občerstvení s maximálně třiceti místy uvnitř a stejnou kapacitou na přilehlé terase na břehu jezírka. V tomto místě je v plánu také zřízení půjčovny lodiček. Ve dvou lokalitách parku zhotovitel postaví dětská hřiště. Hlavní bude stát v blízkosti rotundy a poslouží jak nejmladším, tak i starším dětem, pro které zde budou umístěny náročnější herní prvky. Součástí tohoto prostoru se stane rovněž bludiště z keřů s dřevěnou věží uprostřed. Druhé menší hřiště vznikne v novější části parku.

Pobyt v sadech zpříjemní nové lavičky, informační tabule a samozřejmě zeleň. “V průběhu rekonstrukce bude do parku vysazeno 352 nových stromů,“ sdělil manažer IPRM magistrátu města Jozef Čižmár. Dále se podle něho v obnoveném parku objeví více než jeden a půl tisíce keřů a zhruba čtyři tisíce trvalek.

Přípravné práce v největším hradeckém parku o rozloze téměř 19 hektarů už začaly úpravami a kácením některých stromů, které jsou ve špatném zdravotním stavu nebo neladí s novou kompozicí sadů. Vlastní práce na obnově parku však přijdou na řadu až za několik měsíců. “V březnu by měla proběhnout veřejná soutěž o realizaci zakázky, poté vybereme na základě nejnižší ceny zhotovitele a stavba bude moci začít. Dokončení plánujeme na třetí čtvrtletí příštího roku,“ přiblížila časový plán prací Pavlína Hofmanová z investičního odboru magistrátu.

Předpokládané náklady se pohybovaly nejdříve kolem 65 milionů a po dopracování projektu dosáhly 119 milionů korun bez daně z přidané hodnoty, ovšem konečná cena bude výrazně nižší. Město projekt upravilo například vyškrtnutím nadstandardních věcí, čímž náklady srazilo na 80 milionů korun bez DPH.

“Další úspory očekáváme díky konkurenčnímu boji ve veřejné soutěži o zakázku,“ řekl Jindřich Vedlich. Město však tolik peněz nezaplatí. Část prostředků by totiž měla pokrýt dotace z Regionálního operačního programu Severovýchod. Podle Kamily Koubové z ekonomického odboru magistrátu podá město žádost o dotaci na jaře. Park vznikl ve třicátých letech minulého století jako Herrmanovy sady a za socialismu nesl název Pionýrské sady. Po změně politických poměrů v zemi dostal jméno podle skauta Karla Šimka, který nedaleko parku padl na konci druhé světové války v roce 1945.