Hradec Králové: Filharmonie potěší návštěvníky i zmodernizovaným sálem

parlamentnilisty.cz| 30. 9. 2012

Jubilejní pětatřicátou koncertní sezonu zahájí Filharmonie Hradec Králové ve zmodernizovaných prostorách a změnu k lepšímu zaznamenají jak umělci, tak i návštěvníci. Technické dovybavení sálu přišlo na více než 23 milionů korun, přičemž část nákladů pokryje dotace z Evropské unie.

Modernizace technologií si vyžádala stavební úpravy portálu, odrazných desek, bočních stěn, podlahy jeviště, podhledů, modernizaci vzduchotechniky, elektrických rozvodů a dovybavení světelného a zvukového parku. “Staveniště bylo předáno v polovině dubna letošního roku, ale hlavní část prací se uskutečnila až po skončení loňské koncertní sezony, tedy přes léto. Nebylo to jednoduché, ale firma se s pracemi vyrovnala na jedničku. Všechno se stihlo v termínu,“ uvedla Jana Sedlářová z investičního odboru magistrátu.

Podle ředitele Filharmonie Hradec Králové Václava Dernera pocítí zlepšení personál i návštěvníci. “Došlo například k doplnění klimatizace o frekvenční měniče a regulovatelný systém měření a regulace, tedy k výraznému zlepšení podmínek v sále. To znamená nejen zvýšení pracovní pohody během zkoušek, ale i v průběhu produkcí pro diváky. Doplněn byl systém pracovního osvětlení, čímž došlo ke zlepšení světelných podmínek pro symfonické koncerty. Doplnění světelné lávky a průchodu z režijní kabiny přispělo k podstatnému zkrácení a zjednodušení přípravy scénického svícení pro technický personál. Zlepšení možnosti nahrávání symfonické hudby umožní více příležitostí k vytváření kvalitních záznamů představení a koncertů,“ uvedl. Pochválil i kamerový systém, který zvýší bezpečnost objektu a zároveň umožní sledování dění na jevišti i v jiných prostorách budovy. “Celkový vzhled sálu dostal kompaktnější a útulnější podobu, je doděláno obložení portálu, titulkovací zařízení i vyregulovaná klimatizace,“ vypočítal další zlepšení pracovník public relations hradecké filharmonie Pavel Sršeň.

S financováním prací městu výrazně pomůže Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Žádost o dotaci Hradec Králové podal v únoru loňského roku a v říjnu téhož roku podepsal smlouvu o poskytnutí dotace. Celkové výdaje projektu dosahují 23,4 milionu korun, přičemž celkové způsobilé výdaje jsou 20,8 milionu. “Poskytnutá dotace činí 8,3 milionu korun, zbylých 15,1 milionu korun, bude hrazeno z rozpočtu města. Žádost o proplacení dotace podáme v polovině října,“ uvedla koordinátorka dotací ekonomického odboru hradeckého magistrátu Zuzana Hovorková.

Veřejnost bude moci poprvé vstoupit do zmodernizovaného sálu v den zahájení nové koncertní sezony Filharmonie Hradec Králové ve čtvrtek 4. října. V tomto termínu se zde rovněž uskuteční den otevřených dveří. Zájemci si budou moci prohlédnout nejen koncertní síň, ale také si projít zákulisím a technickým zázemím, kam se publikum běžně nedostane. Komentované prohlídky se uskuteční 4. října v 10, v 11 a v 16 hodin. V kavárně Note, v suterénu budovy Filharmonie, je následně v 18.30 hodin připravena beseda s Lukášem Hurníkem na téma večerního zahajovacího koncertu, který začne v 19.30 hodin.

Projekt vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové “Centrum města = pól růstu a rozvoje města“, aktivity 2.2.2. Investice do vybavení a technologického zázemí pro kulturu a sport. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.