Hradec Králové: Nastupte si. Bez schodů a více dveřmi

parlamentnilisty.cz | 9.9.2011

První z nových krátkých nízkopodlažních trolejbusů pro královéhradeckou městskou hromadnou dopravu projel dnes branami dopravního podniku. Zářijová dodávka šestice trolejbusů je další etapou obměny vozového parku uskutečněné s podporou evropských peněz. Jedenáct nových trolejbusů v kloubovém provedení vozí cestující už od dubna, první krátký trolejbus typu ŠKODA 30Tr - SOR vyjede do zkušebního provozu s cestujícími v příštím týdnu.

Dopravní podnik si od nových vozů kromě vyššího komfortu pro cestující slibuje také úspory. Nové vozy jsou oproti těm stávajícím lehčí, a tím pádem i úspornější. „Ze zkušeností z provozu nových typů kloubových trolejbusů už víme, že náklady na jejich provoz jsou nižší než u předchozích, navíc jsme ušetřili na údržbě vozů za půl roku více než 0,5 mil Kč nákladů na náhradních dílech," upozorňuje ředitel dopravního podniku Miloslav Kulich.

Nové vozy se mohou pochlubit nižší vnější a vnitřní hlučností, interiér je vybaven novými typy sedadel s výraznou potahovou látkou, takže i vzhled interiéru je atraktivnější. Cestující možná překvapí, že stejně jako nové kloubové trolejbusy, mají i krátké verze jedny dveře navíc, tedy čtvery. Pro pasažéry tak vzniknou lepší podmínky pro nástup a výstup a rychlejší odbavení. Nejvzdálenější dveře z pohledu řidiče mají zajištěn monitoring kamerou.

„Fakt, že všechny nové trolejbusy jsou nízkopodlažní, už bereme jako standard. Trolejbusová trakce je od letoška v Hradci Králové již 100% nízkopodlažní a zásadním způsobem zlepšuje kvalitu městské hromadné dopravy především pro osoby se zdravotním a pohybovým postižením," vysvětluje dopravně-technický náměstek ředitele Vladimír Pejřil. V republikovém měřítku je královéhradecká hromadná doprava v nízkopodlažnosti na špičce.

S novými vozy zavedl u trolejbusů v dubnu dopravní podnik také nový systém otevírání dveří. Cestující si otevírají dveře při nástupu i výstupu sami pomocí viditelně označených tlačítek.

Postupná obměna trolejbusů je realizována v rámci projektu Obnova vozového parku trolejbusů, spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Dotace na celkem 31 kusů trolejbusů v letech 2011 až 2013 dosahuje cca 120 mil. Kč z celkové částky na projekt 332 milionů korun. Do roku 2013 pořídí město ještě dalších 14 vozů.