Hradec Králové: Park o opravenými zahradami a bludištěm

parlamentnilisty.cz | 13.2.2013

Přesto, že zima omezila stavební činnost na vloni zahájené rekonstrukci Šimkových sadů, práce pokračují podle harmonogramu. Park by měl být veřejnosti opět zpřístupněn na podzim a lidé se mají na co těšit. Kromě nových cest, mostů, zeleně i laviček v parku vzniknou i tři vodní zahrady, které budou lidé pozorovat z lávek. V objektu zvaném Rotunda bude sloužit návštěvníkům občerstvení s venkovním posezením, park oživí také informační panely a orientační sloupky.

V současné době se stavební firma zaměřuje na práce na přestavbě Rotundy, úpravě břehů rybníka a v části parku přiléhající k ulici Akademika Bedrny, tedy v místě, kde mělo před lety vyrůst japonské středisko Nozomi. Tady vzniká umělý krajinný útvar nazývaný Hvězdice, který se stane velkou odpočinkovou zónou s cestami, lavičkami a zelení. Zároveň pokračuje, pokud to klimatické podmínky dovolí, odbahňování hlavního rybníka a průběžně vzniká nová síť vycházkových cest. Zároveň probíhá formování mokřadu, který bude na jaře osázen a doplněn procházkovými hatěmi. “Na jaře proběhnou v parku rozsáhlé sadové úpravy zahrnující výsadby nových stromů, keřových ploch i rostlin. Nejedná se pouze o běžné zahradní rostliny, ale také o vodní rostliny, které vytvoří tři vodní zahrady. Ty bude možné pozorovat z lávek vedených nad hladinou,“ představil jednu z atraktivit architekt Pavel Zadrobílek, podle jehož projektu se Šimkovy sady proměňují.

“Změnou projdou i mosty. Menší, který odděluje hlavní plochu rybníka od laguny, bude úplně nový, větší most u Rotundy stavební firma opraví. Děti určitě ocení dvě nová hřiště, přičemž jedno navíc zatraktivní bludiště z keřů,“ říká Jindřich Vedlich, náměstek primátora. To však děti nebudou moci využívat hned na podzim, protože do své konečně podoby poroste několik let. V parku vznikne také nový objekt automatických záchodů a zpřístupnění se dočkají bývalé fortifikační plochy pod hradební zdí u lékařské fakulty. “Vznikne zde zahrada pro slabozraké, která bude sloužit jako trenažér pohybu v terénu pro lidi se zrakovým postižením,“ doplnil informace architekt Pavel Zadrobílek.

“Práce by měly být ukončeny v srpnu a předpokládám, že park bude hradecké veřejnosti a ke sportovním aktivitám i blízkým školám k dispozici na podzim,“ sdělil manažer Integrovaného plánu rozvoje města IPRM Jozef Čižmár z magistrátního odboru rozvoje města. Dodal, že v tomto týdnu jsou v plánu zajímavé práce spojené s protlačováním potrubí z Labe směrem k Aldisu, což se neobejde bez přítomnosti potápěčů. Jejich cílem bude dostat potrubí pod hladinu. Vodní plochy v Šimkových sadech totiž budou zásobovány vodou z řeky Labe. “Prosíme veřejnost o respektování toho, že Šimkovy sady jsou staveništěm, které je z bezpečnostních důvodů oploceno. Bohužel, někteří občané plot pravidelně ničí, aby se dostali do prostoru sadů, což velice komplikuje situaci stavební firmě, která zde odpovídá za bezpečnost,“ doplnil manažer IPRM.

Na rekonstrukci sadů, která přijde na zhruba 60 milionů korun, přispěje prostřednictvím Regionálního operačního programu Severovýchod také Evropská unie. “Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána letos v lednu. Výše dotace činí 72,5 procenta z celkových způsobilých výdajů, což představuje částku něco málo přes 34 milionů korun,“ přiblížila rozsah příspěvku koordinátorka dotací Kamila Koubová z ekonomického odboru magistrátu.

Magdaléna Vlčková