Hradec Králové: Práce na nové knihovně jdou do finále

Na vytoužený dárek se mohou hradečtí čtenáři těšit symbolicky v březnu, měsíci čtenářů, kdy se otevřou poprvé brány nové knihovny v bývalém objektu Vertex ve Wonkově ulici. Architektonicky výjimečnou stavbu dozdobí během podzimu interiér a tečkou bude stěhování knižního fondu včetně uvedení budovy do provozu.

Budova prošla po stavební části úspěšnou kolaudací a prázdné prostory čeká vybavení vhodnými interiérovými prvky. Původně se předpokládalo, že rekonstruovaný objekt bude zprovozněn letos na podzim. Dojde však k mírnému zdržení, jehož příčinou bylo opakování výběrového řízení na dodavatele interiéru, protože bylo nutno dopracovat dokumentaci nábytku a přepracovat požární posouzení objektu. Vítěz opakovaného tendru ale odstoupil, a město muselo zahájit jednání s druhým dodavatelem v pořadí. K podpisu smlouvy s novým subjektem by mělo dojít po nutných administrativních úkonech v těchto dnech. Interiér obsahuje velké množství atypických částí, což klade vysoké nároky na dodavatele.

“Získali jsme trochu času navíc, abychom mohli pracovat na věcech souvisejících se stěhováním. Připravujeme pro naše uživatele nové služby a nový režim provozu. Reálnou podobu dostává zcela nová vizuální tvář knihovny. Vzniká moderní web, originální logo naší instituce, pracujeme na informačních a propagačních materiálech,“ říká Barbora Čižinská, ředitelka Knihovny města Hradce Králové. Po vybavení interiérů začne stěhování Knihovny města Hradce Králové do připravených prostor. Přesun a reorganizace knihovních fondů i zaměstnanců, zprovoznění veškerých technologií a další činnosti nutné pro hladký provoz, jsou nedílnou součástí této ojedinělé a náročné akce, na jejímž konci by měl být spokojený čtenář.

“Na přestavbu bývalého továrního areálu získalo město dotaci z ROP Severovýchod. Celkové výdaje projektu dosáhnou téměř 197 milionů korun, z čehož způsobilé výdaje činí přibližně 159 milionů korun. Poskytnutá dotace činí 85 procent z celkových způsobilých výdajů projektu, tedy téměř 135,5 milionů korun. Zbytek, což je zhruba 61,5 milionů korun, bude hrazen z rozpočtu města,“ upřesňuje Jozef Čižmár z odboru rozvoje královéhradeckého magistrátu.

Aktuální informace včetně vizualizací rekonstruovaného Vertexu najdete na webových stránkách Knihovny města Hradce Králové: http://www.knihovnahk.cz/. Převzato od Magdalény Vlčkové, mluvčí Magistrátu města v Hradci Králové

 

O knihovně a její rekonstrukci jsme hovořili s architektem Davidem Vávrou. Čtěte zde