Hradec Králové staví vzdělávací centrum

Evropské noviny | 24.2.2012

Už více než rok pokračuje v centru Hradce Králové přestavba bývalé továrny Vertex na nové sídlo městské knihovny, přesněji Centra celoživotního vzdělávání. Objekt se s výraznou evropskou pomocí stane po svém dokončení letos na podzim novou dominantou krajské metropole. Už od zahájení oprav se o budoucí knihovně mluví s nadšením. Málokteré zařízení tohoto druhu se totiž může pyšnit tím, že má na své střeše velrybu s vodotryskem. Projektem nového vzdělávacího centra řeší Hradec Králové několik problémů najednou. Stávající městská knihovna má nedostatečné a nevyhovující prostory, sídlí ve více objektech a na vybrané knihy musejí čtenáři obvykle několik dnů čekat, než je pracovníci knihovny přivezou ze záložních skladů v okolních obcích.
Zároveň bylo nutné vyjasnit další osud zchátralé továrny z počátku minulého století, ve které bývaly stroje na spřádání bavlny a později skleněných vláken. Možnosti přestavby limitoval fakt, že jde o jeden z prvních kompletně železobetonových objektů u nás. Knihovna vzniká podle návrhu známého architekta a herce Davida Vávry, který rozhodl zachovat z původní stavby jen skelet. „Tento skeletový systém má ušlechtilé proporce, což je pro veřejnou budovu velká výhoda. Továrna byla konstrukčně elegantní a měla v sobě kus poezie. V knihovně se hodí pracovat s velkým prostorem. Dole, kde není příliš světla, budou sklady, ale nahoře vzniknou přehledné čítárny v téměř neděleném prostoru,“ vysvětlil architekt.
V prvních měsících přestavby se v bývalé továrně hlavně bouralo. Na stavbaře čekalo i překvapení v podobě objevu studny, o které nebyly žádné zmínky. Oproti plánu se později měnila okna. „Ukázalo se, že vzhledem ke stavu původních oken by jejich renovace přišla dráž než pořízení nových. V budově tak jsou moderní hliníková okna, která splňují všechny energetické požadavky,“ řekl vedoucí investičního odboru magistrátu města Valentýn Avramov.
V PROVOZU OD ZÁŘÍ Rekonstrukce objektu včetně vybavení přijde na 197 milionů korun. Městu se podařilo získat 85 procentní dotaci z Regionálního operačního programu, oblasti podpory Rozvoj regionálních center. Zbytek, zhruba 60 milionů korun, bude hrazen z rozpočtu města. Zato se mají hradečtí čtenáři skutečně na co těšit. Kromě oddělení pro dospělé otevře knihovna po šestnácti letech také dětské oddělení s hernou, chybět nebude hudební a zvuková knihovna, studovna, přednáškový sál i kavárna. Do bezbariérového objektu se přestěhuje zhruba 400 tisíc knih, ve volném výběru bude na 80 tisíc svazků. V budově bude připojení na internet pomocí wi–fizdarma. Pro delší studium si budou moci čtenáři rezervovat prosklený uzamykatelný box. Atraktivním prvkem budovy se stane úprava schodišťové šachty navazující na sousední objekt tiskárny, která připomíná hřbet knihy.
„Knihovna bude slavnostně otevřena 12. září 2012 a rádi bychom, aby ten den také začala fungovat. Předtím se uskuteční několik dnů otevřených dveří, takže se veřejnost bude moci přijít podívat a zúčastnit se komentovaných prohlídek objektu,“ přiblížila ředitelka Knihovny města Hradce Králové Lenka Václavíková Antošová. V souvislosti se stěhováním do nového se však čtenáři budou muset od smířit s uzavřením ústřední půjčovny i zrušením všech dosavadních poboček. Knihy se tu budou půjčovat jen do konce června. A jak to je s onou velrybou na střeše knihovny? „Je to taková výtvarná rozmařilost,“ vysvětluje architekt Vávra. „Velryba v Trnkově Zahradě představuje moudrost. Všechno přečetla a všechno ví, takže symbolizuje vědění, které člověk získá prostřednictvím knih a časopisů. Jinak by mělo jít o ocelovou konstrukci porostlou zelení, tedy o něco mezi zeleným objektem a instalací. V určitých časových intervalech bude z hlavy velryby stříkat gejzír vody. Obrovská terasa na střeše, která zabírá půdorys celého jednoho patra, je podle mne na knihovně nejkrásnější. Bude to místo, kde člověk může být s knihou. A být s knihou v krásném prostředí není až tak běžné,“ uzavírá David Vávra.