Indikátor výstupu

Vztahuje se k aktivitám. Měří se ve fyzických nebo peněžních jednotkách (například délka vybudovaných silnic, počet podpořených subjektů apod.)