Informace pro žadatele o dotace

dsc_0191_1_.jpg Úřad Regionální rady upozorňuje žadatele o dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, že povinná příloha Studie ekonomického hodnocení musí být přiložena v listinné, ale také v elektronické podobě (na přiloženém CD).

„Nedoložení elektronické podoby je častým pochybením ze strany žadatelů, které zbytečně prodlužuje administraci žádosti,“ říká Zdeněk Vašák, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu z Úřadu Regionální rady.
Další informace upozorňuje žadatele na zavádějící větu, uvedenou na záložce „Hodnoty indikátorů“ informačního systému BENEFIT7. Zní následovně: Žadatel je povinen si vybrat a kvantifikovat monitorovací indikátory na úrovni výstupu, výsledku i dopadu (minimálně 1 indikátor za každou úroveň). „Pro ROP Severovýchod je to však nerelevantní sdělení. Typ indikátoru (výstup, výsledek, dopad či kontext) není pro žadatele podstatný, směrodatný je pouze název, definice či kód indikátoru,“ pokračuje Zdeněk Vašák a dodává: „Tato informace byla do IS BENEFIT7 zapracována bez souhlasu řídicího orgánu ROP Severovýchod a bude odstraněna, jakmile to bude možné“.