Informační systém veřejných zakázek

V sekci se nacházejí výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace nadlimitních veřejných zakázek, které jsou vyhlašovány příjemci dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Podle čl. 20 Pokynů pro zadávaní veřejných zakázek, které jsou Přílohou č. 11 Příručky pro žadatele a příjemce, mají zadavatelé, kteří nejsou zadavateli dle zákona o veřejných zakázkách, povinnost zveřejnit na internetových stránkách Regionální rady jeden měsíc před vyhlášením zakázky předběžné oznámení o zakázce. Za tímto účelem vyplní zadavatel formulář - Předběžné oznámení o zakázce. Žádost o zveřejnění předběžného oznámení o zakázce zašle nejpozději dva dny před termínem zveřejnění na příslušný územní odbor realizace programu.

Podle čl. 20 Pokynů pro zadávaní veřejných zakázek, které jsou Přílohou č. 11 Příručky pro žadatele a příjemce, mají zadavatelé, kteří nejsou zadavateli dle zákona o veřejných zakázkách, povinnost zveřejnit výzvu k těmto zakázkám na internetových stránkách Regionální rady po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Za tímto účelem vyplní zadavatel formulář - Žádost o zveřejnění nadlimitní veřejné zakázky, který společně s dalšími relevantními dokumenty (výzvy a zadávací dokumentace včetně příloh) zašle nejpozději dva dny před termínem zveřejnění na příslušný územní odbor realizace programu.

Zaslané soubory (kromě příloh, které jsou určeny k vyplnění předkladatelem nabídky), musí být z důvodu bezpečnosti přenosu dat ve formátu pdf. Za správnost a úplnost informací zveřejněných na webu RR odpovídá zadavatel (příjemce), který dané soubory zaslal.

Náležitosti odůvodnění veřejné zakázky -  Tento dokument použije zadavatel dle Pokynů ROP SV pro odůvodnění nadlimitní zakázky.

Pokud se chcete zapojit do výběrového řízení a být úspěšní, doporučujeme řádně prostudovat přiložené materiály (viz níže), kde naleznete stěžejní informace k dané veřejné zakázce.

Právnické okénko

Doplňující informace k problematice zadávání veřejných zakázek