Inspirace pilotními projekty

Nevíte si rady se svými projektovými záměry, jak si poradit s vyplňováním žádosti o dotaci či jak sestavit rozpočet projektu? Získali jste dotaci a nevíte, jak vyplnit monitorovací zprávu, kdy a jak podat žádost o změnu? Chtěli byste vědět, jak si poradili jiní žadatelé a příjemci? Inspirujte se pilotními projekty.

Pilotní projekty jsou projekty určené všem žadatelům a příjemců Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Na nich se mohou učit, jak postupovat na cestě za úspěšným projektem.

Vzorové projekty jsou součástí projektu Posilování absorpční a administrativní kapacity (PAAK), který spadá do oblasti podpory 5.2 Posilování absorpční kapacity NUTS II Severovýchod.

Absorpční kapacita

ROP Severovýchod podporuje vysokou absorpční kapacitu regionu prostřednictvím oblasti podpory 5.2. Absorpční kapacitou se rozumí schopnost regionu efektivně čerpat finanční prostředky v rámci Regionálního operačního programu.

 

Pilotní projekty - PAAK

Posílení absorpční a administrativní kapacity ( PAAK) je projekt, který komplexně řeší problematiku oblasti podpory 5.2 Absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod. PAAK se zaměřuje na zvyšování žadatelů a příjemců kvalitně připravovat, následně úspěšně realizovat projekty pomocí pilotních projektů.