Inspirace světovými metropolemi z něj čiší. Nové a moderní infocentrum v Hradci Králové začalo sloužit lidem. K jeho vzniku pomohly také peníze z ROP Severovýchod

Slavnostní otevření Infocentra Hradec Králové Hradec Králové – Skleněné dveře se otevřou a rázem je člověk v jiném světě. Tak by se dalo s nadsázkou mluvit o novém Infocentru Hradec králové, které vzniklo v domě s bohatou minulostí na nároží Palackého ulice a Eliščina nábřeží. Dříve tady sídlila jedna z poboček městské knihovny. Dnes tady lidé najdou také řadu zajímavých informací, avšak nejen v té papírové podobě. Moderní informační centrum přivítalo první návštěvníky 1. října v pravé poledne. Město na přestavbu získalo také dotaci z ROP Severovýchod.

Moderní, jednoduchý až minimalistický design, který však působí velmi příjemným dojmem. K tomu řada nových technologií, díky nimž mají lidé informace jako na dlani. Nové infocentrum Hradec Králové čerpalo inspiraci z jiných světových metropolí a je to na něm znát. Velké dotykové obrazovky zabírající celou stenu, audiovizuální panely i prostor pro výstavy, kde jsou jednotlivá díla promítána v elektronické podobě a v každém okamžiku tak návštěvník může shlédnout jiný obraz. To jsou jen některé z mnoha novinek a zajímavostí. Ostatně cíl města byl jasný od počátku: shromáždění veškerých důležitých informací pro občany a návštěvníky města na jednom místě.

Nové infocentrum tak pojme informační a rezervační systémy týkající se dopravy, kultury, volného času a mnohé další. Součástí je i pestrá nabídka společenských akcí, atraktivit a nejobsáhlejší informace z dění v krajském městě. Doplňkově bude poskytovat informační a orientační materiály, vstupenky a upomínkové předměty vztahující se k městu. Lidé zde najdou kompletní informace týkající se MHD či jeho předprodejů a údaje k vnitrostátní dopravě.

Koupit si zde je možné vstupenky na kulturní, společenské a sportovní akce ve městě, v Čechách, ale i v zahraničí. „Nové infocentrum disponuje nejmodernějšími IT technologiemi, které chceme maximálně využívat. Připravujeme například rozšíření služeb pro hradeckou veřejnost o další informace z dění ve městě, na magistrátě a jeho organizacích. Chceme infocentrum maximálně využít také ve vazbě na nové projekty, které v rámci rozvoje města připravujeme v oblasti dopravy, podpory podnikání a dalších,“ doplnil Karel Vít, vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení města.

Než však bylo možné slavnostně přestřihnout pásku, musel celý prostor projít zásadními změnami. Hlavní prostor tvaru písmene „V“ je do maximální míry vyčištěn a dělen pouze nosnými pilíři. Obě podlaží, přízemí včetně suterénu, jsou spojena nejen schodištěm, ale i výtahem za účelem bezbariérového přístupu. Hlavní prostory informačního centra jsou umístěny v přízemí a budou sloužit nejen veřejnosti, ale situované je sem i zázemí. Suterénní část objektu bude sloužit prezentacím a výstavám, k dispozici tu bude sociální zařízení pro veřejnost, včetně bezbariérového WC. Součástí je i prostor pro místo přátelské rodině s přebalovacím pultem a sprchou. Samozřejmostí je dětský koutek pro ratolesti.

 

Více se dozvíte zde.

Galerii z otevření si prohlédněte zde.