Integrace po liberecku

Železničář | 15.7.2010

Veřejná doprava v Libereckém kraji prochází výraznou změnou. Cestující si rádi zvykají na integrovaný dopravní systém i vznikající terminály a železniční zastávky.

Od loňského roku zákazníci Českých drah, ale i veřejné linkové dopravy, využívají nových výhod při cestování. Velkou roli v těchto změnách hraje čipová karta Opuscard, včetně starší, poměrně rozšířené Liberecké městské karty, která je v integrovaném systému IDOL také použitelná. Podle koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje, společnosti KORID LK, tento počin splnil všechna očekávání. Díky integraci se již staví nové železniční zastávky a postupně vzniknou i společné dopravní terminály.

Přichází řada na rychlíky

Ze společného ujednání Ministerstva dopravy a Českých drah vyplynul hlavní cíl letošního roku. Tím je zapojení rychlíků do tarifního systému. Současně dojde k rozšíření počtu prodejních míst elektronických jízdenek IDOL. Zakoupit si tento „lístek“ tak bude možné přímo u průvodčích ve vlacích ČD na celém území Libereckého kraje.
„Všechny regionální spoje vedené vlaky ve 2. vozové třídě jsou včleněny do liberecké integrace. Týká se to již i rychlíků R 1109, R 1116 a R 1119 v úseku Svor – Česká Lípa. Odbavení cestujících provádíme strojky EMtest, které jsou umístěny ve 25 osobních pokladnách,“ říká Hana Kudrnáčová ze skupiny obchodu KCOD Liberec. Dále potvrzuje, že stále více cestujících ČD využívá kartu Opuscard a také integrovaných jízdních dokladů, které lze dostat přímo u vlakového doprovodu. Největší zájem o tyto doklady mají cestující ve stanicích Liberec, Frýdlant v Čechách, Nové Město pod Smrkem či Turnov.

Pět nových zastávek v letošním roce

Obyvatelé kraje už také mohou od 3. června využívat novou železniční zastávku: Jablonec nad Nisou centrum. V tomto městě přitom naposledy otevírali nějaké vlakové nádraží před asi 116 lety. Nová zastávka se nachází asi deset minut chůze z centra. „Stavbu financovalo město a my jsme se finančně podíleli na kolejových úpravách,“ potvrzuje Petr Vévoda, ředitel Správy dopravní cesty Liberec ze SŽDC.
Kromě letos zprovozněné Smržovky-Luční čeká na cestující ještě letos otevření tří železničních zastávek: dvou v Desné a zbývajících ve Velkých Hamrech. Investory jsou příslušné obce s finanční spoluúčastí evropského Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Obcemi žádané terminály

Mimo železniční zastávky vznikají na Liberecku i dopravní terminály, které umožňují pohodlný a bezkolizní přestup z vlaku na autobus a naopak. Jako pilotní byl do provozu uveden projekt malého terminálu v Hrádku nad Nisou. Na tento bezpečný přestup se mohou těšit i cestující z Frýdlantu v Čechách, Tanvaldu či Semil. Ve všech zmíněných místech by měla být výstavba zahájena již v dohledné době. V těchto dnech již probíhá například realizace terminálu v Chrastavě nedaleko Liberce.
„V dubnu 2008 nás oslovil starosta města Chrastavy s prosbou o spolupráci při plánované výstavbě dopravního terminálu. Navrhoval zvolit možnost dlouhodobého pronájmu částí pozemku Českých drah. Financování by v tomto případě mělo být z části hrazeno prostřednictvím evropských fondů. Této žádosti jsme rádi vyhověli. Již v prosinci téhož roku byla uzavřena nájemní smlouva na potřebné části pozemků, jejíž platnost vyprší až v roce 2016,“ říká ředitel královéhradecké RSM Václav Fikr.
Terminál v Chrastavě ale není v tomto regionu jediným projektem. Na využívání částí pozemků Českých drah pro integrované dopravní terminály byly uzavřeny dlouhodobé nájemní smlouvy také s obcemi Turnov (do roku 2018) a Smržovka (do roku 2013). Mezi tato místa patří i Železný Brod, který má nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

***

Co je to IDOL

Jedná se o integrovaný dopravní systém Libereckého kraje, jehož úkolem je zajištění veřejné dopravy. V rámci systému působí jednotliví dopravci, kteří vzájemně spolupracují. Tato struktura vytváří přehledný celek s jedním tarifem, přepravními podmínkami a zajistí pravidelné intervaly mezi jednotlivými spoji. Cestování se tak stává cenově výhodnější, pasažéři používají sedmidenní i třicetidenní jízdenky bez ohledu na to, zda použijí osobní, spěšný vlak, autobus nebo tramvaj. Na celou jízdu jim stačí jeden doklad.