Integrované plány krajských měst nemají podporu vlády

4.JPG Členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod (dále ROP Severovýchod) se setkali 30. listopadu v Chrastavě. Město a jeho projekty, z nichž jeden poznamenaly nedávné povodně, si poté prohlédl spolu s ředitelem Úřadu Regionální rady Zdeňkem Semorádem zástupce Evropské komise Tomáš Kuchtík.

Obě letošní zasedání Monitorovacího výboru se konala v místě realizovaných projektů, které čerpaly dotaci z ROP Severovýchod. Tentokrát se jednalo v chrastavském Centru volnočasových aktivit, na jehož rekonstrukci čerpalo město evropskou dotaci přesahující 14,5 milionu korun. Hovořilo se o změně přístupu vlády ke státní spoluúčasti na financování projektů podpořených z ROPu.

Více se dočtete v tiskové zprávě.