Integrované plány krajských měst nemají podporu vlády

4.JPG Chrastava – Členové Monitorovacího výboru zřízeného při Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod (dále ROP Severovýchod) se setkali 30. listopadu v Chrastavě. Město a jeho projekty, z nichž jeden poznamenaly nedávné povodně, si poté prohlédl spolu s ředitelem Úřadu Regionální rady Zdeňkem Semorádem zástupce Evropské komise Tomáš Kuchtík.

Obě letošní zasedání Monitorovacího výboru se konala v místě realizovaných projektů, které čerpaly dotaci z ROP Severovýchod. Tentokrát se jednalo v chrastavském Centru volnočasových aktivit, na jehož rekonstrukci čerpalo město evropskou dotaci přesahující 14,5 milionu korun. Hovořilo se o změně přístupu vlády ke státní spoluúčasti na financování projektů podpořených z ROPu. „Podle dohody s ministrem Kalouskem mají jistou státní dotaci všechny projekty, kromě krajských, které byly schváleny do 22. září letošního roku,“ řekl předseda Regionální rady Radko Martínek, podle něhož nemá vláda rovný přístup ke všem operačním programům. Problémy budou mít také krajská města se svými integrovanými plány rozvoje (dále IPRM). „Vláda tyto plány nepodporuje. Státní příspěvek tedy dostanou v příštím roce pouze dílčí projekty, které byly do 22. září v rámci IPRM schváleny. Ostatní dílčí projekty si musí města dofinancovat sama, což je výrazný zásah do jejich rozpočtů,“ dodal hejtman. Podle Tomáše Kuchtíka je Evropská komise připravena vyjednávat o změně Národního strategického rámce. „Tuto změnu je však třeba precizně zdůvodnit,“ komentoval rozhodnutí vlády.
Hovořilo se také o tom, že Evropská komise řeší požadavek Regionální rady, který se týká navýšení prostředků určených na projekty obcí a měst. „Jde o 24,5 milionů EUR, které chceme vzít z jiných oblastí v ROPu,“ vysvětlil Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady.
Předseda Regionální rady Radko Martínek dále informoval členy Monitorovacího  výboru o přerozdělení dodatečných 236 milionů EUR určených pro operační programy v České republice. ROPy získaly z této částky 32 procent, které mají být použity na rozvoj dopravní infrastruktury.