Jablonecké kulturní a informační centrum získalo dotaci na projekt k Domu Schejbalových

Liberecký deník | 18.6.2011

Jablonec nad Nisou – Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. získalo dotaci z regionálního operačního programu na projekt transformace bývalé fary na Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. K objektu bylo přistupováno maximálně pietně. Bourací práce byly navrženy pouze v rozsahu novodobých vyzdívek.
V zadní části domu bude instalováno nezávislé schodiště s výtahem pro imobilní občany. Fasáda bude obnovena v duchu poslední dochované hodnotné úpravy a také okna a dveře budou v maximální míře zachovány.
V přízemí jsou navrženy prostory pro turistické informační centrum včetně šatny a skladu materiálu. V patře budou situovány výstavní plochy, badatelská a spolková místnost. V prostoru krovu by měl být památník. Ten bude připomínat lásku manželů Scheybalových ke knihám i jejich rozmanité profese, kterým se věnovali. Pozůstalost po manželech Scheybalových spravuje Muzeum Českého ráje v Turnově, s kterým Jablonecké kulturní a informační centrum projednává rámec spolupráce ve věci zápůjčky části sbírkových souborů a převedení soch Getsemanské zahrady do jejího majetku.
Dům manželů Scheybalových bude splňovat veškeré standardy potřebné pro nakládání s předměty kulturní povahy, takže bude možné realizovat dlouhodobé i krátkodobé zápůjčky i z jiných veřejných či soukromých zdrojů. Cílem projektu je nenarušit genia loci nejstaršího jabloneckého domu a zároveň jej zpřístupnit lidem. Ukázat krásu místní krajiny a života v ní, stejně jako cit a kumšt dvou lidí, kteří jí rozuměli a věnovali jí celý život. Průběh rekonstrukce můžete sledovat nawww.jablonec.com