JABLONECKO: Opravy se dočkala silnice z Frýdštejna na M. Skálu

genusplus.cz | 27.5.2013

Na Jablonecku začala oprava silnice třetí třídy z Frýdštejna na Malou skálu. Komunikace, kterou hodně využívají i turisté, byla v havarijním stavu. Její oprava přijde na 52 milionů korun. Je tak jednou z nejdražších letošních akcí v Libereckém kraji mimo oprav po povodních.

Rekonstrukce čeká více než čtyři kilometry dlouhý úsek od křižovatky se silnicí I/10 v Malé Skále až do Frýdštejna. "Opraveny a doplněny budou i odvodňovací prvky, tedy příkopy, propustky," řekl ČTK radní pro dopravu Vladimír Mastník (Starostové pro Liberecký kraj).

Opravy se dotknou i zeleně podél cest, opraveny budou sjezdy, nutná je sanace tělesa komunikace, které se sesouvá. V některých místech bude rozšířena krajnice, aby bylo možné osadit svodidla. Na opravu silnice získal kraj dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Hotova musí být podle Mastníka do konce prázdnin.

Rekonstrukce silnice z Malé Skály na Frýdštejn je jen jednou z celé řady akcí, do nichž půjde letos v Libereckém kraji 1,127 miliardy korun, téměř 56 procent potřebných peněz získal kraj ze státních a evropských fondů. Letošní prioritou je dokončení oprav nejvíce povodní poškozených silnic hlavně na Frýdlantsku a v oblasti Chrastavy.

Opravy budou pokračovat i v příštích letech, rekonstrukci nutně potřebuje dalších 133 úseků silnic v délce 286 kilometrů. Představuje to bezmála 14 procent krajských komunikací a na jejich opravy bude třeba více než miliardy korun. "Na opravu všech silnic v kraji bychom potřebovali tři miliardy, byli bychom spokojeni, kdyby se nám do konce volebního období podařilo dokončit ty nejnutnější," poznamenal hejtman Martin Půta (Starostové).