Jak to bude vypadat v novém programovém období a co přinese IROP? Odpovědi poskytne série seminářů. V Liberci už 4. února. Registrujte se!

EU.jpg Liberec – Sérii 13 seminářů, které blíže seznámí potenciální příjemce dotací s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), jež v programovém období 2014 – 2020 nahradí Regionální operační programy (ROP), zahájí v těchto dnech Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. První seminář v severovýchodních Čechách se uskuteční již 4. února v Liberci v budově krajského úřadu. Přihlášky je možné zasílat do 29. ledna do 23:55 hodin.

Konkrétní témata semináře vznikla ve spolupráci s pracovníku Úřadu Regionální rady Severovýchod. Účastníci se tak dozvědí více informací z oblastí:

  • Silnice, cyklostezky a dopravní obslužnost
  • Integrovaný záchranný systém
  • Sociální služby, sociální bydlení a sociální podnikání
  • Zdravotnictví
  • Vzdělávání
  • Zateplování
  • Kultura
  • e-Government 
  • Územní plánování 

 

Seminář bude zahájen v 9 hodin a předpokládaný konec je ve 13:30 hodin. Maximální kapacita je stanovena na 100 osob.

Stejné semináře se uskuteční také v Pardubicích a Hradci Králové. V Pardubicích se akce uskuteční 18. března a přihlašovat se bude možné od 2. března, v Hradci Králové pak informace zazní 1. dubna a přihlašovat se bude možné od 16. března.

Bližší informace o jednotlivých seminářích, místech konání včas zveřejníme.

 

Přihlášku na všechny akce najdete zde