Jan Mazuch se ptá, zda jsou Pardubice přitažlivým městem

Pardubický deník | 1.10.2011

Zdá se být až neuvěřitelné, jak silně zařehtal úřední šiml v případě Tyršových sadů

Pardubice - Integrovaný plán „Pardubice - přitažlivé město“ umožňuje čerpání dotačních prostředků z regionálního operačního programu a Pardubice mají tu výhodu, že nemusely soutěžit o jednotlivé dotační tituly, ale byla jim přidělena částka ve výši cca 400 milionů korun.
Podmínkou je předložení vyhovujících projektů a jejich vyčerpání do roku 2013.
Zajímavých projektů byla celá řada a některé z nich se již realizovaly (Integrační centrum sociálních aktivit, sportovní areál TJ Sokol Pardubice a poslední dobou tolik diskutovaný sportovní areál v Dašické ulici).

Vyřazení dvou projektů. A co sady?

Po vyřazení projektů „modernizace plaveckého areálu Pardubice“ a „vybudování sportovní haly a výstavby fotbalového stadionu na Vinici“ se zdá, že na pokraji vyřazení je i další významný projekt - „revitalizace Tyršových sadů“ (viz studie).
Podle informací z tisku je na vině po formální stránce špatně vypracovaná žádost o povolení kácení stromů, díky níž Česká inspekce životního prostředí tuto žádost zamítla.