Jeden z posledních projektů ROP Severovýchod dospěl do finále. Bílá páska byla přestřižena u nového Centra pro integraci osob se zdravotním postižením

Slavnostní otevření Centra pro integraci osob se zdravotn... Hradec Králové – Ještě v dobách bývalého sportovního areálu Bavlna sídlilo tehdy Centrum zdravotně postižených Královéhradeckého kraje v malých dřevěných domcích, které byly součástí komplexu. Poté našlo dočasné útočiště v bývalém ústavu hluchoněmých a dnes má své zbrusu nové sídlo. Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením se nyní pyšní novou budovou v hradecké části Věkoše. K opravě a přístavbě přispěla více než 42milionové dotace z ROP Severovýchod.

Do projektu, který patří k těm posledním, jež vznikají s pomocí dotací z ROP Severovýchod, bylo zapojeno nejen samotné centrum, ale především také město Hradec Králové a Královéhradecký kraj, jehož příspěvkovou organizací centrum je. Díky této spolupráci dnes mají hendikepovaní obyvatelé města a širokého okolí místo, kde se mohou potkávat, společně sportovat, vzdělávat se anebo trávit volný čas. Lidé s duševním onemocněním tady zase najdou řadu terapií a dalších činností.

Nové zázemí našli nejen zdravotně postižení v nevyužitém městském objektu poblíž křižovatky ulic Jana Černého a Plotišťská. Ten už nutně vyžadoval pro jakékoliv další využití nákladnou rekonstrukci. Město Hradec Králové spojilo tedy s Královéhradeckým krajem síly a oba subjekty spolu s  Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením začaly dohromady pracovat na přípravě projektu, jehož cílem bylo zajištění nového moderního zázemí pro tohoto poskytovatele sociálních služeb.  

„Často otvíráme nějakou budovu nebo zpřístupňujeme pro veřejnost, ale málokdy má člověk takovou upřímnou radost jako dnes, protože se zde podařilo otevřít Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením. Mnozí z nás si ještě pamatujeme, jak sídlilo v dřevěných domcích u dnešního hřiště Bavlna, takže paradoxně ti zdraví sportovci, kvůli kterým se rekonstruovala Bavlna, umožnili vybudovat tohle krásné centrum. Jsme rádi, pokud jsme k jeho zrodu mohli přispět. Málokdy jsme na něco přispívali s takovou radostí, jako teď. Tady je ten účel jasný,“ uvedl u příležitosti otevření centra primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink. Kromě něj se slavnostního aktu přestřižení pásky zúčastnil v úterý 20. října také hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a samozřejmě i ředitel Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Jiří Morávek. „Budu velice potěšen, když toto centrum začne sloužit nejen lidem s postižením, ale i těm zdravým. Ostatně již název napovídá, že se jedná o integrační centrum, které bude místem setkávání všech,“ dodal Jiří Morávek.

Více informací najdete také zde.

Galerii si prohlédněte také zde.