Jičínské Apropo dostalo dárek k 20. narozeninám. Hendikepovaným začal sloužit nový denní stacionář

Jičín – Nová zelená fasáda zářící do dáli dává tušit, že objekt v areálu Základní školy v Soudné prošel náročnou rekonstrukcí. Proměnu budovy, která byla od roku 2008 prázdná, na denní stacionář pro tělesně a mentálně postižené klienty organizace Apropo podpořila také dotace více než 14 milionů z ROP Severovýchod. Slavnostní symbolické předání klíčů se uskutečnilo ve středu 27. dubna.

Nový objekt denního stacionáře, který bude sloužit asi 20 klientům neziskové organizace ve věku od 3 do 30 let, se stal i pomyslným darem k letošnímu 20. výročí založení Apropa. „Velmi si toho ceníme. O to víc, když si uvědomíme, jak naše organizace začínala. Její kořeny sahají k rodičům dětí, které se narodily s hendikepem, a oni chtěli tehdy upozornit na to, že i tyto děti mají stejné potřeby a práva jako ostatní. Na tomto principu Apropo vzniklo a tuto myšlenku neustále rozvíjí dál. Nyní máme k poskytování našich služeb krásné a moderní prostory,“ uvedla ředitelka Jitka Králová. Ta převzala klíče od budovy od starosty města Jana Malého, který neváhal a přidal i své přání. „Apropu přeji, aby se zde klientům i pečovatelkám líbilo, aby se sem těšili a přijali tyto prostory jako svůj druhý domov.“

Mezi pozvanými hosty nechyběl ani krajský radní a jičínský zastupitel Josef Dvořák. „V době, kdy jsem měl příležitost působit jako místostarosta Jičína, jsem o tomto záměru pochyboval. Budova byla ve velmi špatném stavu, neexistoval v danou chvíli dotační titul, z něhož by se daly finance získat, a celkově se jednalo o velmi komplikovanou záležitost. Posléze jsme začali již na krajské úrovni přemýšlet, jak by se ve více etapách podařilo rekonstrukci zrealizovat, až nakonec přišla možnost získat finance z ROP Severovýchod. Dnes musím říct, že přeměna je úžasná a jsem za to velmi rád,“ zavzpomínal radní.

Klienti organizace APROPO se do budovy přestěhují během května. Budou zde využívat hernu, odpočívárnu, jídelnu, fyzioterapii a místnost pro další individuální terapie, dílnu pro výtvarné a pracovní činnosti. Nově mají upraven vstup do zahrady a ze spojovací chodby vznikla zimní zahrada. V prostorách půdy byly také vybudovány dva jednopokojové „cvičné byty“ pro mladé dospělé. Zajištěn je také speciální kolejnicový systém, který pomáhá s manipulací a přesunem klientů, kteří jsou tělesně postižení.

Novou budovou se chce Apropo také pochlubit svým spoluobčanům a kolegům z jiných organizací, proto pro veřejnost plánuje Dny otevřených dveří. „Zájemci se mohou přijít podívat v pátek 27. května od 14 do 17 hodin a také v sobotu 28. května od 9 do 12 hodin,“ srdečně zve ředitelka Apropa Jitka Králová.

 

Více informací o celém projektu najdete zde.

Fotogalerii ze slavnostního otevření si můžete prohlédnout zde.