Jolana Voldánová: "Projekty podpořené z evropských peněz jsou k vidění na každém kroku"

ROPFÓRUM 2014 Hradec Králové – V televizním zpravodajství strávila dlouhé roky, informace o dění nejen v České republice se staly jejím denním chlebem. Jolana Voldánová se tentokrát ujala role moderátorky. Pod její taktovkou se konala diskuze na téma, které je nyní stále více aktuální. Čerpání dotací z evropských fondů dnes a především v dalších letech bylo hlavním bodem výroční akce Regionální rady Severovýchod nazvané ROPFÓRUM 2014.

Jak se vám moderovala diskuze na téma evropských datací. Přeci jen je to velmi složitá a rozsáhlá oblast?

Moderovala se mi hezky, protože je to téma smysluplné a velmi důležité. Byť si to řada z nás neuvědomuje, evropské peníze jsou k vidění na každém kroku. Spousta podpořených projektů se stala běžnou součástí našeho života a právě proto je tolik nevnímáme a také nedoceňujeme. Pro mě tato diskuze byla velmi smysluplná a já ráda dělám smysluplné věci. Teď již třeba vím, že v dalším programovém období se chystá řada novinek.

 

Zmínila jste, že lidé si projektů financovaných z evropských peněz až tolik nevšímají, jelikož je berou jako součást svého života. Co vy, všímáte si projektů dotovaných z Evropské unie?

Myslím, že ano. Jsem totiž velmi zvídavá, a když vidím třeba hezky opravený kostel nebo revitalizované náměstí, tak se vždycky ptám a snažím se zjistit, kdo za tím stojí. Ať již jde právě o zdroj peněz, anebo o architekta a další okolnosti. Někdy za takovými projekty stojí velké příběhy. Pro mě proto není příliš překvapivé, že řada těchto věcí mohla vzniknout díky penězům z evropských fondů. Na druhou stranu musím říct, že jsme si natolik zvykli na využívání evropských peněz a jejich čerpání na řadu věcí, až se z toho stává běžná součást našeho života. Ukazuje to, že do Evropy skutečně patříme. Už ji neadorujeme, ale naopak dáváme najevo, že jsme plnohodnotnými členy a máme jí co nabídnout. Ostatně, když k nám přijede jiný Evropan, určitě bude rád, když si bude moci prohlédnout nové muzeum anebo se svézt opravenou lanovkou na Sněžku.

 

Teď jste do oblasti čerpání evropských dotací pronikla trochu hlouběji než běžní lidé, tudíž můžete hodnotit, jak je tento proces pro laika složitý. Nakolik to podle vás mají příjemci komplikované?  

Musím říct, že to není nic jednoduchého například pro menší obce, které nemají tolik peněz, aby si mohly zaplatit odborníky, kteří čerpání z evropských fondů rozumějí a projekt by jim zpracovali a dál vedli. U velkých měst je to zřejmě jiné, jelikož tady ti odborníci jsou. Ale upřímně musím říct, že pokud bych se měla stát žadatelem o dotaci, asi by mě tento celý proces trochu děsil. Už jenom kolik dokumentů je potřeba předložit. To abyste si objednali malou avii. To mi přijde jako úděsná byrokracie. Nicméně pokud budou pro nové období naplněny plány a celá administrace se zjednoduší tím, že půjde vyřídit některé věci elektronicky, bude to jistě příjemné ulehčení. 

 

O projektech v souvislosti s evropskými dotacemi se v médiích objevují zmínky spíše v souvislosti s negativními informacemi. Proč si myslíte, že tomu tak je?

Máte pravdu, že my novináři často věnujeme pozornost spíše těm negativním věcem. Stává se také, že některé věci nedořekneme někdy proto, že jim úplně nerozumíme, a jindy proto, že nám na ně nezbyde čas. Takže na pozitiva se kolikrát nedostane. Ostatně to byl i jeden z mnoha důvodů, proč mě zpravodajství jako takové přestalo bavit. Začnete mít velmi podivný pohled na svět přes zprávy, které uvádíte a pod kterými jste svým způsobem podepsaná. A já bych rozhodně přivítala více těch pozitivních, které by nebyly jen o zvířátkách. Na druhou stranu jsem ale přesvědčena, že se ani o všech pozitivních věcech mluvit nedá. Nicméně je skvělé, když se stanou naší součástí a uvědomujeme si je ve chvíli, kdy se nás týkají. Pak si myslím, že ani publicita není tolik za potřebí, jelikož všechna revitalizovaná náměstí, parky či muzea a silnice, na něž šly peníze z evropských fondů, dojdou ocenění u těch osob, jichž se bezprostředně týkají. 

Více informací k ROPFÓRU 2014 najdete zde.