Komise schválila mapu regionální podpory pro ČR na období 2014 – 2020

images.jpg Evropská komise svým rozhodnutím ze dne 4. 2. 2014 schválila mapu regionální podpory pro Českou republiku na období 2014 – 2020 v souladu s novými Pokyny k regionální podoře, které Komise přijala v červnu 2013.

Nové Pokyny stanoví podmínky, za kterých mohou členské státy poskytovat podnikům státní podporu v zájmu regionálního rozvoje. Pokyny obsahují pravidla, na jejichž základě mohou členské státy vypracovat mapy regionální podpory.

Mapy regionální podpory jednotlivých členských států vymezují oblasti, kterým mohou podle pravidel EU vnitrostátní orgány poskytnout regionální investiční podporu, a stanoví maximální míru podpory pro podniky v těchto oblastech. Přijetím této mapy je zajištěna kontinuita české regionální politiky.

Na základě schválené mapy bude možno poskytovat regionální podporu v období od 1.7.2014 do 31.12.2020 ve všech regionech NUTS II České republiky, s výjimkou regionu NUTS II Praha, který nebude pro regionální podporu v uvedeném období způsobilý. S ohledem na výši HDP na obyvatele, které ve všech podporovaných regionech NUTS II přesahuje 60% průměru EU-27, bude míra podpory pro velké podniky činit 25% způsobilých nákladů. V případě regionální podpory určené středním podnikům bude umožněn příplatek ve výši 10%, pro malé podniky ve výši 20%.

Výše regionální podpory poskytnuté ve prospěch velkých investičních projektů (bod 20 písm. l) Pokynů k regionální státní podpoře na období 2014-2020) bude muset být upravena podle vzorce uvedeného v bodě 20 písm. c) uvedených Pokynů.