Kompletní obnova vozového parku MHD Chrudim

Dopravák | 9.9.2011

Nákup šesti nízkopodlažních autobusů byl spolufinancován z evropských dotací

Zcela výjimečnou, kompletní obnovu vozového parku realizovala společnost Veolia Transport Východní Čechy (VT VČ) ve spolupráci s městem Chrudim na zdejší MHD. Od 1. září 2011 vyjelo na linky chrudimské městské dopravy šest zbrusu nových vozidel: pět dvanáctimetrových plně nízkopodlažních autobusů SOR NB 12 a jeden menší, částečně nízkopodlažní SOR BN 8,5. „Královské“ město Chrudim (Pardubický kraj) tak má jeden z nejmodernějších vozových parků městské dopravy v rámci celé České republiky.
Podle generálního ředitele společnosti Veolia Transport Východní Čechy Ing. Jindřicha Poláčka, který se spolu se starostou Chrudimi Petrem Řezníčkem, zástupci společnosti SOR Libchavy a dalšími hosty zúčastnil v pondělí 29. srpna 2011 slavnostního předání autobusů do provozu, díky této razantní obnově a bezbariérovosti nových vozidel dochází k výraznému skoku v kvalitě chrudimské veřejné dopravy a zvýšení úrovně služeb poskytovaných VT VČ. Není divu, že pro občany Chrudimi se stala prezentace a představení nových dopravních prostředků atraktivní událostí. Prohlédnout si moderní autobusy v červenošedých firemních barvách Veolia
(Pokračování na str. 2)

(Pokračování ze str. 1)
Transport přišly před městský úřad na Resselově náměstí desítky místních občanů, děti z několika mateřských škol a senioři z domovů důchodců, kteří se mohli navíc přesvědčit o pohodlném cestování městskou dopravou během předváděcích jízd.
Celková částka na nákup všech šesti nových autobusů pro Chrudim se vyšplhala na téměř 28 milionů korun bez DPH, dopravci se však ve spolupráci s městem podařilo zajistit finanční podporu od Evropské unie. Konkrétně byla vozidla pořízena v rámci projektu „Nákup autobusů pro MHD Chrudim“, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Jak připomněla obchodní ředitelka společnosti Veolia Transport Východní Čechy Dagmar Málková, jedním z předpokladů pro schválení evropské dotace na obnovu vozového parku jsou dlouhodobé smlouvy s objednavatelem dopravních služeb. V jejich případě tato podmínka splněna byla, protože VT VČ má uzavřenu smlouvu o základní dopravní obslužnosti pro město Chrudim na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2016. Roční výkony zde dosahují 242,7 tisíc ujetých kilometrů.
Autobusy značky SOR NB 12 jsou vybaveny automatickou převodovkou, elektronickou informační tabulí, vnitřním hlásičem zastávek, hlásičem pro nevidomé i GPS pro dálkové sledování polohy vozidla, mají mechanickou plošinu pro pohodlný bezbariérový nástup a výstup pro osoby se sníženou pohyblivostí a rodiče s kočárky. Autobusy vyhovují přísným ekologickým limitům EURO 5. Stejnou vnitřní výbavu má i vozidlo typu SOR BN 8,5 - osazeno je však mechanickou převodovkou.
Protože vozový park, kterým společnost Veolia Transport Východní Čechy před nákupem nových „sorek“ zajišťovala obslužnost linek městské hromadné dopravy v Chrudimi je ještě plně provozuschopný, dojde k částečnému přesunu některých autobusů do jiných regionů, případně také k odprodeji vozidel.