Konec ROP Severovýchod se nezadržitelně blíží. S ním i termín pro uznání výdajů za způsobilé

Videokonferenční zasedání Výboru Regionální rady Severový... Severovýchodní Čechy – Nejen konec programového období a potažmo i ROP Severovýchod se pomalu blíží. Příjemci dotací teď musejí počítat i s koncem způsobilosti výdajů u svých projektů. Za takové výdaje budou považovány jen ty, k jejichž zaplacení došlo ke konci letošního roku. Projektům tak zbývá posledních šest týdnů na dokončení prací a proplacení faktur, což potvrdili i členové Výboru Regionální rady Severovýchod na svém 56. zasedání, které se konalo videokonferenčně.

„Dle platných metodických postupů musí být platby, aby byly způsobilé, ze strany příjemce uskutečněny nejpozději do 31. 12. 2015,“ upozorňuje Daniel Jankovič, vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu Úřadu Regionální rady Severovýchod. V praxi to znamená, že veškeré platby musí příjemci uhradit do konce roku a nejpozději 31. prosince je mít odepsány ze svého projektového účtu. Není tedy rozhodující okamžik, kdy přijdou peníze samotnému dodavateli prací. Pokud nebude tato podmínka dodržena, vystavují se příjemci dotací riziku, že část původně způsobilých výdajů se stane nezpůsobilým výdajem a příjemce si je bude muset uhradit z vlastních zdrojů. „Příjemce dotací jsme na tuto podmínku upozorňovali s velkým časovým předstihem a s blížícím se koncem operačního programu jsme s nimi tuto záležitost opakovaně konzultovali. Věříme tedy, že tento termín vedou v patrnosti a nedojde tak pro ně k nepříjemné situaci, kdy by museli hradit výdaje ze svých rozpočtů,“ uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod Lenka Vašátková.

Ta byla po půlročním pověření vedením Úřadu oficiálně Výborem Regionální rady do funkce ředitelky jmenována. „Ve výběrovém řízení, které bylo na tuto pozici vyhlášeno, prokázala Lenka Vašátková, že se v problematice strukturálních fondů a dotací výtečně orientuje. Není tak pochyb, že zvládne také náročné období, kdy musí být program zdárně uzavřen a předány následně veškeré potřebné podklady a informace Evropské komisi,“ doplnil Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje a 1. místopředseda Regionální rady Severovýchod.

Právě uzavírání programu je nyní klíčovou otázkou, kterou Regionální rada Severovýchod řeší. V tuto chvíli už bylo proplaceno více než 16 miliard korun, což představuje zhruba 89% celkové alokace programu. Z tohoto pohledu patří ROP Severovýchod mezi pětici nejlepších operačních programů v zemi. „Je to pro nás vynikající zpráva, přesto nesmíme usnout na vavřínech a proto neustále monitorujeme stav u všech projektů, které ještě musí být dokončeny, a konzultujeme s příjemci vždy aktuální situaci. Naším cílem je samozřejmě vyčerpat maximální možnou výši z přidělené alokace,“ dodala ředitelka.

Mezi projekty, které musí být dokončeny k poslednímu prosinci letošního roku, jsou liberecký hospic, královéhradecká Galerie moderního umění anebo projekt hradeckého magistrátu na revitalizaci lokality Slunná loučka. V Pardubickém kraji směřují do finále projekty na vybavení a modernizace technologií v řadě nemocnic, které spadají pod krajský koncern.

Výbor Regionální rady na svém zasedání také schválil uvolnění dalších bezmála 135 milionů korun na projekty, které úspěšně prošly hodnotícím procesem v rámci 41. a 42. kola výzvy. V obou případech se jedná o projekty, které přispívají k rozvoji silnic II. a III. třídy. „Tyto projekty jsou od počátku vedeny ve zvláštním režimu, což znamená, že k proplacení dotace dojde až v okamžiku, kdy se na ně v programu uvolní peníze. To se nyní díky úsporám v rozpočtech ostatních projektů a navrácení dalších prostředků zpět do programu podařilo,“ poznamenala ředitelka Vašátková. I nadále však zůstává část těchto projektů nepokrytých. 

 

Celé znění tiskové zprávy najdete také zde.