Konference zaměřená na financování měst v období 2014 - 2020

EU.jpg O nových nástrojích urbánní politiky v programovém období 2014+ diskutovali 5. června 2012 v Ostravě na odborné konferenci Erich Unterwurzacher a Tomáš Kuchtík z Evropské komise, první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, zahraniční odborníci i zástupci českých měst a organizací.

Hovořilo se například o posilování teritoriální soudržnosti, udržitelném urbánním rozvoji, integrovaných teritoriálních investicích (ITI), urbánních inovačních akcích i možnostech urbánního rozvoje. Tomáš Kuchtík se zabýval také ex-ante kondicionalitami vyplývajícími z návrhu nových nařízení EK pro období 2014 - 2020.

Primátor Statutárního města Ostravy Petr Kajnar se zaměřil na rozvojový potenciál Ostravy ve stávajícím i dalším programovém období. Lubor Hruška - Tvrdý zase představil hlavní společenské, sociální a ekonomické problémy ostravské aglomerace. Zástupce Statutárního města Brna František Kubeš zmínil proces přípravy českých měst a jejich postavení po roce 2014. Závěry analýzy integrovaných plánů rozvoje měst, jejímž cílem bylo zhodnotit dosavadní přístup a přínos realizace IPRM v rámci regionálních operačních programů, prezentoval zástupce Úřadu Regionální rady Střední Morava Zdeněk Bogoč.

V rámci konference vystoupili také zahraniční účastníci. Stefan Thiel z univerzity v Dortmundu seznámil přítomné s plánováním ve funkčně pojatém území a Ruud van Raak, ředitel holandského operačního programu Kansen voor West, se zaměřil na koncept efektivního integrovaného fungování holandského modelu operačního programu v Rotterdamu.