Kontakty

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové

Tel.: +420 499 420 100

ID datové schránky: jazj9i9

Elektronická podatelna: podatelna@rada-severovychod_cz  

Kde nás najdete? MAPA

Vedení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Kontakt pro média

Odbor realizace a řízení programu

Provádí konzultace pro příjemce dotace v období udržitelnosti projektu, administrace monitorovacích zpráv, změny v období udržitelnosti a řadu dalších otázek kolem čerpání dotací z ROP Severovýchod pro celý region Severovýchod (Královéhradecký, Liberecký a Pardubický kraj).

Utváří postupy a pravidla, jimiž se řídí Regionální rada, příjemci o dotaci, zajišťuje také metodickou podporu. Dále se zabývá riziky a řeší nesrovnalosti, shromažďuje statistické a finanční informace na úrovni celého Regionálního operačního programu v NUTS II Severovýchod.

Úsek vnitřních věcí 

Interní záležitosti Úřadu Regionální rady řeší Úsek vnitřních věcí. Týkají se zejména rozpočtu, provozu, finančních a personálních otázek.

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu poskytuje nezávislé a objektivní ujišťování i konzultační služby, jejichž účelem je zlepšování řídicích a kontrolních procesů v Regionální radě regionu soudržnosti Severovýchod a jejím úřadu.