ROPfórum 2012: Kontroly ANO, ale ať někde končí

Kontroly, které nesčetněkrát přicházejí za příjemci dotací i za Regionální radou Severovýchod a jež své nálezy často vzájemně zpochybňují, se 12. září v královéhradeckém Novém Adalbertinu staly společným tématem debaty na ROPFÓRU 2012, výroční konferenci pořádané Regionální radou Severovýchod.

S veřejností diskutoval Radko Martínek, předseda Regionální rady Severovýchod, dále první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, vysokoškolský pedagog Karel Lacina, starosta Hostinného Karel Klíma, zástupce nevládních neziskových organizací Jan Hloušek a Libor Pavlíček z krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.

Podle starosty Karla Klímy by se měly kontrolní mechanismy zjednodušit a koncentrovat, aby četnost nahradila efektivita. „Neustálé kontroly nás nutí soustředit se na to „jak“, ovšem obsah, tedy „proč“, pak mnohdy v přemíře starostí a zbytečných komplikací spojených s nekonečnými kontrolami uniká. Pro účinnost rozvojového projektu je však rovnováha „proč“ a „jak“ podmínkou,“ řekl s tím, že se kontrolám nebrání, ale ať nejsou bezbřehé a někde končí.


Jan Hloušek hovořil v souvislosti s čerpáním eurodotací o časté změně pravidel i právních předpisů a špatném systému sankcí za porušení pravidel. „Kontrola má odhalovat nedostatky a pomáhat v prevenci. Prvořadý by měl být cíl, tedy důvod, proč byla dotace poskytnuta,“ dodal.


Bezkonfliktní budoucnost popřál Regionálnímu operačnímu programu Severovýchod Radko Martínek. Ten se na ROPFÓRU loučil, v krajských volbách  letos nekandiduje. „Osvědčila se nám rychlá administrace projektů a zrychlené proplácení dotací, což mohou posoudit zejména příjemci, kteří mají zkušenost s jinými, zejména tematickými programy,“ řekl. „Co nás však trápí, je nadměrné množství kontrol a jejich nejednotný přístup. Jedni stanoví, co je dobře, a druzí to popřou. Pak se jen dohadujeme, jak postupovat,“ dotkl se problémového tématu. Podle něj současné ROPy vyrovnávají strukturu regionu, neboť se díky eurodotacím realizují projekty, které se léta odkládaly. Pardubický hejtman upozornil, že do roku 2020 budeme naposledy čerpat evropské prostředky. „Musíme se tedy připravit na roky následující, v nichž už peníze z Evropy nebudou,“ vyzval přítomné i budoucí krajskou reprezentaci k včasné přípravě dalších projektů, které povedou region k ekonomickému rozvoji.


Zejména o přípravě nového období mluvil Daniel Braun. „Ministerstvo usiluje o snížení administrativní zátěže, která leží na příjemcích, a o sjednocení pravidel poskytovaných dotací,“ sdělil. Podle jeho slov bude po roce 2014 jeden regionální operační program, přičemž se sníží i celkový počet operačních programů v České republice. „Obce, města i kraje dosáhnou na dotace z více operačních programů. Jejich projekty však musí odpovídat strategii České republiky a dokumentu Evropa 2020,“ vysvětlil náměstek Braun.  

Všechny fotografie z akce jsou k vidění zde.